Friday, August 28, 2015

Projekt i samband med Införande av Två Läkemedel & Orthomolecular Medicine.

NAFAS 2014 NEGAR
Litarex Har Mindre Biverkningar som man tål jämfört med Lithionit som dödar!

Lithionit har massa fler biverkningar och framkallar andra sjukdomar! Litarex har inte sådana konstiga biverkningar.

Lithate 
  • Supports brain and nervous system health*
  • Promotes healthy mood, memory, and cognitive function*
  • May limit the harmful effects of toxins and oxidative stress*
  • Formulated with lithium aspartate complex
Lithium is a trace mineral found throughout the human body.  It plays a role in the regulation of neurotransmitter activity, gene expression, and nerve cell health.*  Supplementation with lithium may support healthy mood, optimal memory, and cognitive function.*  Research suggests that lithium may limit the harmful effects of toxins and oxidative stress on the brain and nervous system.*  Lithate™ contains lithium asparate, a complex of lithium with aspartic acid.
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.  This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Ärende hos Inspektionen för Vård och Omsorg
Rätt Information om Medicin som har effekt samt kartläggning av BPA i Tandvårdsprodukter:

Jag kan inte hjälpa er i Sverige och det är endast om MPA själv gör något med IVO och mina skrivelser och biverkningsrapport!

Toxikologi är källan till sjukdomar inom Odonontologin, och sanering är första steget till rehabilitering, ifall en patient inte haft medfödd defekt och diagnosen fastställs efter odontologisk ingrepp.

Jag har haft ett ärende i samband med det jag och Dr Wilhelm Julke hade beställt. Jag borde ha PATENT 4.1.2-2014-059853 för min beställning och ekonomiska rabattsystem som passar just för långtidssjukskrivna. För närvarande finns detta läkemedel inte på Recept och måste tillverkas varje gång, om läkare känner till detta. Vilket ingen gör förutom vi som beställde medicinen.
Naturläkemedel mot värk och artros

Samtidigt är det hög tid att undvika miljögifter i medicin och Tandvård. BPA och HG!
http://www.hindawi.com/journals/jnt/2011/870829/ Nanocomposites are Good to use As they say.

Conference paper from 2010 Warning about Amalgam and health Issues!!

Jag önskar ha detta projekt via IVO, MPA, LIF och FASS.
http://www.medicalnewstoday.com/releases/299633.php?tw Nanocapsule able to protect nutrients in beverages and food supplements
 
Det finns annat viktigt också som hör samman med avgiftning och kroppsegna substanser som Dr. Bo Jonsson borde införa i Sverige. https://www.facebook.com/groups/450970725045335/ Project via PRIO on my FB Group!

Jag Stöder Naturliga biverkningsfria substanser och vill veta också hur MPA kan skaffa medel för att uppdatera psykiatrin.

Vänligen acceptera mitt kommande projekt. För att underlätta val av behandlingar måste man alltid anlita MPA och investera och Brottsofferfonden kommer säkert att betala för att införa lagsiftningen. http://www.brottsoffermyndigheten.se/projektmedel-och-forskning/forskningsprojekt

Stöd Mig i kampen mot miljögifter.
http://www.priobloggen.se/kunskap-och-kompetens/forslag-till-forstarkt-struktur-for-suicidprevention/#comment-5607 

https://forskningspatient.se/profil/2980
https://www.patientslikeme.com/
https://www.patientslikeme.com/research/team

Jag söker Forskare som kan Toxikologi och Nutrition, som kan stödja IVO med ärendenummer: 10.2-27979/2014
Stöd IVO! Det är flertal ärenden sammanställt av mig som är besvarat från många försäkringsbolag som inte har ansvar för människors hälsa utan ansvar för industriell marknadsföring.

Stöd Från Carlsberg efter mail 2015.09.14:
Kristina Lennmark Lyssnade på mig via telefonsamtal.
Jag såg på TV att idén snabbt hade effekt och en produkt återkallades som innehöll höga halter av rengöringsmedel, vilket liknar precis det som jag föreslog Rådet och Läkemedelsverket, och jag behöver stöd av CONEM om de kan stödja projekt som jag skrivit till Inspektionen för vård och Omsorg.  Vi behöver stöd från Forskare!Hej Negar,

 

Detta meddelande har vi fått från Staropramen i Tjeckien lördag 19 september: De har identifierat och konfirmerat orsaken till fatölsproblemet. Felet uppstod i deras reningsprocess för fat. Staropramen har säkerställt när det skedde och att det endast var ett fåtal fat som blev utsatta för ett rengöringsmedel.

 

Vi vet inte vilket rengöringsmedel det är.

 

Med vänliga hälsningar

Kristina Lennmark

Carlsberg Sverige

Konsumentservice


Create a Drink for people who want to recover and get balance and not get hyper. It is not normal to be over-active. It could be possible to create Sage Mamories Drink! We can Prevent loss of memory!

7Up, The Uncola History: "It's a Matter of Taste" circa 1950 Seven-Up 20min

https://www.youtube.com/watch?v=f7wQb1Y4E_M

Negar Riahi

Physical Salt Attack from Sodium Sulfate,
American Concrete Institute
https://youtu.be/xmaj7-KdkZs
The focus of these presentations is on concrete deterioration due to the crystallization of salts (for example, sodium sulfate and sodium carbonate) in pores near drying faces/evaporative zones. The scope involves theoretical, experimental, and modeling aspects and field case studies from geographic locations, such as hot, arid environments, where this damage mechanism is a significant concern. This session should be of particular interest to concrete practitioners and researchers.
(Lithionit Lithium Sulfate (Lithionit) contra Lithium Citrate or Lithium Orotate)

@NegarRiahi
Project: NAFAS2014NEGAR


Har ställt frågor till:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljohot/farliga-amnen.html 
There is nothing anyone can do from Researchers responsible for the ocean.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home