Monday, February 11, 2013

Oceanen

 
Livsåskådning 2005: Stilla Oceanen Inuti & Dess Krafter
Stilla Oceanen Inuti & Dess Krafter

Min Egen kortpjäs *komedi*! Historien Om en Amalgamskadad Patient:


FRÄLSNINGEN
(Musik: Storm)..musiken avtar
SCEN 1 HOS TANDLÄKAREN (LENA)

PATIENTEN (NINA)


Hej! Jag har kommit idag för en mycket akut fråga.

TANDLÄKAREN (LENA)


Öppna munnen så ska jag undersöka dig först...............
Det ser bra ut och inga tänder behöver lagas idag.

PATIENTEN (NINA)


Jag är här för att sanera mina tänder Lena.

TANDLÄKAREN (LENA)


Nina Jag sanerar inte amalgam på denna klinik, för att socialstyrelsen kräver specialutrustning som vi inte har här. Jag får inte förorena naturen och vattnet.

PATIENTEN (NINA)


Är det inte viktigt då att min kropp förorenas? Kan du remittera mig då till specialist?

TANDLÄKAREN (LENA)


Nej det kan jag heller inte göra, däremot får du vända dig till din behandlande läkare som har din journal. Jag anser inte att du behöver saneras än, för att fyllningarna sitter jättebra på plats och de har inte gått sönder än.

PATIENTEN (NINA)


Jag är ju drabbad av amalgam hela mitt liv och i Sverige är det förbud mot amalgam från 2009 har jag hört. Du anar inte hur många läkare jag har sökt i mitt liv som skickat mig vidare till nästa läkare. Vilken läkare menar du jag ska vända mig till?


TANDLÄKAREN (LENA)


Jag tycker inte det är några som helst problem med dig och har inte tid att diskutera amalgam mer idag. Du får nog söka dig till vårdcentralen om du vill ta reda på mer om kommunens möjligheter och bestämmelser och vem som kan ta hand om sådant som du söker.

PATIENTEN (NINA)


Tack för att jag fick träffa dig idag och att du debiterar mig för besöket. Skicka hem räkningen som vanligt. Hejdå så länge.
Musik spelas under scenbyte...gärna lite fågelkvitter
SCEN 2 PÅ VÅRDCENTRALEN
PATIENTEN (NINA)


Hej! Min tandläkare har sagt att jag får vända mig till er på vårdcentralen som har min journal. Jag tror mina problem beror på att det finns tungmetaller i kroppen. Jag önskar att bli remitterad till en tandläkare som kan sanera amalgam, kan du hjälpa mig kära DR. ROS?


DR. ROS


Visst kan jag göra det, men du får göra en test här som visar hur mycket kvicksilver finns i blodet som vi skickar till Lund för analys. Hur länge har du haft dina besvär Nina?

PATIENTEN (NINA)


Jag fick problem med hälsan redan vid barndomen då jag fick mina fyllningar hos en tandläkare. Därefter gick allting snett för mig och det blir värre år efter år.

DR. ROS


Självfallet är livet svårt för amalgamförgiftade patienter. Det finns bara en tandläkare i hela Göteborg som utför saneringar. Denna tandläkare har själv fått massa problem pga kvicksilverförgiftning och är i koma och sjukskriven. Du får flytta nog till en annan stad för att vara säker på att du får träffa en annan sakkunning tandläkare.


PATIENTEN (NINA)


Jaså! Jag visste inte att det är så farligt med kvicksilver. Kan du föreslå vilken stad är säkrast att flytta till? Jag behöver remiss så jag visar det till Bostadsbolaget!

DR. ROS


Visst kan jag skriva ett intyg och remiss för dig utifrån det jag läser i din journal. Jag kommer att kontakta alla läkare som träffat dig i ditt liv och göra ett sammanträde för att kunna redovisa för socialstyrelsen varför du ska sanera. Hoppas det går bra! Annars hör jag av mig till dig. Det är för rena statistiken som de vill veta allt.

PATIENTEN (NINA)


Oj vad bra! Jag visste inte att de bryr sig så mycket om sina medmänniskor. Finns det något man kan göra själv på egen hand?

DR. ROS


Kvicksilver är något kroppen själv får kämpa emot och bli av med tycker jag. Inget att påskynda med något ämne eller medicin. Men man får äta sunt och grönt eller fråga specialister inom kost och hälsa. Du behöver nog vissa mineraler och vitaminer.

PATIENTEN (NINA)


Jag ska hem och packa och förbereda mig inför min flytt. Min mamma blir glad när hon hör att någon läkare äntligen lyssnade på mig och tror mig.

DR. ROS


NINA! Vi ska undersöka saken och gå igenom först med alla läkare som träffat dig. Jag hoppas att du får bli av med dina besvär snart, men vi kommer att sakna dig som patient sen, för att du slipper alla dina besvär och apoteket behöver inte längre sälja mediciner till dig. Tänk om alla sanerade, då skulle vården inte ha något att göra mer. Du får köra med avgiftning ett tag med vitaminer och antioxidanter och allt blir bra med dig sen.

PATIENTEN (NINA)


Menar du det????? Jag ska berätta det till alla vänner. (Musik)

...............................................................................................................
http://aspekt.nu/2012-09-24/keramiker-med-miljointresse/

Final Project Ekologiskt Hållbar Ateljé Intyg:
Final Film

Tack till Min Far och Mor och Min Make som möjliggjorde
Skapande idéer och studiecirkeln!Medlem i Hemslöjden 2012:
Nr.20 GöteborgsslöjdI Like my life just the way it is

I dream whatever you think

I cry however it is possible

But my sweet heart is stil unknownMy power is to be yours

My heart goes to the flame of yours

you are stil hiding behind the trees

Like schoolboys playing on playgrounds

Dont be ashamed dont be shy

just show yourself

Become my Dreamsummer 1993

The Dream


Exhibitions before 2013

Spread HumanityTime in East and West:

From the time a mark of Eternity

In the direction of infinite stamped

As Storm Frantic

annihilates and go ahead!

If the fear comes before the storm,

It will be destroyed by water.

The trend is the Annihilation and its Era

It is annihilation Era.

It buys and sells human destinies.

As long as there is war in the East,

Survives the West, but not be able to live without war in the East,

The problems in the West are increasing in number,

What should be done with refugees from the East,

who move to the West?

It is time to become human and

Humanitarian lead and obey.

It's time to stay human and humane;

Love provider and stop War!Tiden i Öst och Väst:
Från Tiden ett märke ur Evighet
I riktning oändligstämplad

Som Stormen utom sig
förintar och går framåt!
Om rädslan kommer inför stormen,
Den kommer att förintas med vatten.
Trenden är Förintelsen och dess Era
Det är förintelsens Era.
Man köper och säljer människo-öden.
Så länge det finns krig i Öster.
Överlever väst, men ej kunna leva utan krig i Öster,
Problemen i väst ökar i antal,
Vad ska göras med flyktingar från Öst,
som tar sig till väst??
Det är tid för att bli humana och
Humanitärt leda och lyda.
Det är tid att förbli människa och human,
kärlek tillhanda och sluta Kriga!

از زمانه
از زمانه یک نشانی جاودانه 
در مسیری بی سر و ته
چو سیلی بس سراسیمه
پیش تازد و واریزد
هر کس زاین طوفان هراسان است
کار و بارش به آب ویران است
ویرانی است مبنای عصر جدید
سرنوشت نوع بشر شود خرید
تا نباشد نبرد در شرق
غربیان زیستن نتواند کرد
مشگل غربیان هر روز زیاد شود 
با پناهندگان شرقی چه باید کرد
آری این عصر انساندوستی است
گر چه کاری ز دست ساخته نیستFilmen som uppskattades av bland annat European Commission inför Nobelpris för Fred som tilldelades
alla Europas befolkning:
Film om Sammanstälning av sommarens Utställning via gästboken!
Seven years in the world of Pottery admired by many visitors.
Time to LOVE and Breath Normal! By NAFAS
www.negarpaitings.blogspot.se
negar2012paintings@gmail.com 

Medlem nr 20 :www.goteborgsslojd.se
FILM: FinalMovieProjectEkologisktHållbarAteljé


Såsom mitt hjärta talar till mig,
som molnen gråter på jorden,
Som solgnistror syns på Oceanen,
Kommer mitt hjärta
att tindra med glädje att brista i gråt,
visa underliga kännedom om kärlek,
vara fängslad vid Tron på Dig


CLOCK to Mamma Mahvash! Designed by Negar!

Mänskligheten Films from My work!
http://www.youtube.com/watch?v=ArBc5u5_Y1E
http://www.youtube.com/watch?v=Adyxt9rEPWA

TACK PAPPA för att vara mig stöd
och lära mig allt:
http://www.globaleco.org/


Glory of Automn

Several summers I have been in touch and are gone!

It has been automns power and glitter afterwards.

I have till now being educated and destroyed my desteny!

Every where I Looked has been full of questions!

Each question I answered and went behind,

there has been enough facts behind, more and more!

There will be time to get more answeres in life time,

there will become Eternal Knowledge of Life!

Translation of my Persian Poem
Paiz 92-09-27


آنچنان که قلبم با من حرف میزند
آنچنان که ابرها بر زمین میگریند
آنچنان که تلالو آفتاب برامواج اقیانوس آشکار می شوند
قلب من روزی در گریه پاره پاره خواهد شد
و نشانه هایی  از آگاهی به علم عشق در آن هویدا خواهد گردید
و آنگاه من زندانی در اعتقاد به ایمان به تو خواهم بود
Göteborg 1994.01.30 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home