Sedan bildandet av Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin, SSOM, år 2008 är han föreningens ordförande. Det har hänt en del sedan dess.

Bo kom själv ut med en bok om ortomolekylär behandling vid depression år 2012. Det fanns således en hel del att prata om när Bo Zackrisson träffade honom för att prata vitaminer och mineraler som terapeutisk behandling.
Läs hela artikeln i senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!