Saturday, November 10, 2018

Innavationsåret 2019

Gott Nytt År önskar "NAFAS"!
!سال نومیلادی مبارک باد 
Happy New Year 2019!

www.nriahi.wixsite.com/nafas


Göteborgsförslaget 824 
Ekologiskt Hållbar Öppen Ateljé 2012, ett Hållbart Kulturliv!
https://www.straumann.com/en/discover/womens-implantology-network/win-stories.html

Jag har gjort positiva insatser under året och deltagit i #gbgtechweek och hade planerat att delta i SWEDENTAL 2018 på Svenska Mässan. Jag stödjer pure ceramic implants från ett företag som heter Straumann. Jag är medlem i Ledarna. NAFAS var delvist förslag till ALMI 2012 och Göteborgsförslaget som kommer att bli en idéutveckling för hela världen. Vi marknasför inte något, utan informerar hur allt ska gå till så att optimal hälsa ska uppnås. Vi använder oss utav experter som redan finns i samhället. IAOMT tandläkarna bör också ge råd. Jag har skrivit till Straumann.
Jag har haft utställning på gång ang Konst via Sekelhuset och Backa Bibliotek sist. Jag har alltid nya idéer på gång, men måste få stöd från riktiga människor. Alla har rätt att bo var som helst på planeten jord och ha samma rättigheter när Nafas genomförs. Därför har jag deltagit i Göteborgsförslaget och gett ansvaret till Göteborgs Stad. Rösta på min idé via Göteborgsförslaget (nr: 824) om ni vill hjälpa Göteborgs Stad bli bättre. 

@NegarRiahi 
NegarTime
Nafas 2012
Nafas 2014 Negar
Healthy Gothenburg


T.Gondii Fest Keramiktavla
This is my problem illustrated in Pottery! Toxoplasmosis is my problem.
Professor Jan Östergren mailade denna länk: Läkartidningen, Toxoplasmosis


Svavel APL tillverkas via recept från läkare.
Jo, svavel binder tungmetaller, i naturen samlas svavel på havsbottnen där det är förruttnelseprocesser. På så sätt för det ut kvicksilver ur kroppen. Då kvicksilver lagras framför allt i fettliknande substanser som finns rikligt i hjärnan och nervsystemet, så hjälper det till med å söndra ut kvicksilver från nervsystemet. I tillägg behöver nervsystemet Bevitotal för att återställa normala funktioner.
Kvicksilvret stimulerar också alla inflammationer och allergier, och därmed höjs också inflammationerna i blodkärlens  insidor, och därmed också åderförkalkning och blodproppar, hjärtinfarkter och död. Och enorma kostnader för sjukvården. 
Kvicksilvret är ett av våra farligaste gifter, det har positiva verkningar endast i homeopatisk dosering och hjälper då kroppen att övervinna infektioner. Det kombineras då med bigift och Belladonna, allt i homeopatisk dosering.
Med bästa hälsningar!
Wilhelm Jülke, allmänläkare,
Sandtorpsvägen 1, 153 30 Järna,
telefon 08 -55171883.

Dentsply Sirona är ett företag som tillverkar Implantat, men
de har inte tillgång till helkeramiska Implantat eller Pure Ceramic Implants.
Dentsply har dessutom varit inblandad i Amalgamhistorien. De har varit bakom tillverkningen av Amalgam.

برای رسیدن به بهشت در روی کره زمین همکاری نیاز است
Mercury Exposure from Dental Amalgam is Harmful

Friday, March 02, 2018

Conferences in April 2018 about Integrative Medicine/ Utställning Backa Bibliotek, Pottery Exhibition in Gothenburg,www.twitter.com/NegarRiahi

Seventh Pottery Exhibition of Negar Riahi


The Symbol of 

Good Thoughts, Good Words, Good Deeds 
is created with 
Clean Earth, Clean Water, Clean Fire, 
Clean Soul and Clean Hands. 
We try to spread Real Wisdom and 
True Science 
during the Time that is worth more than Gold! 

NAFAS

Negar Time
The Pottery Exhibition is priceless! 
The project and work I have done for research is worth something special.
We will see what happens with the information I have shared....
You will find numbers on each Design. (From 2018)
Faravhar Relief
FAFAVAHAR Relief
Candle Lanterns
T.Gondii Ceramic Painting

If you know the exact reason of your illness, you will never remain sick!
There is real treatment available to eliminate the cause.
Ask LIFE to solve your problems. I am a member there, and like their solutions!

Min nya Tavla i keramik kommer att illustrera Toxoplasma Gondii och en parasit-fest som nyttjar läkemedelsindustrin och samhällen som har ett system som skyddar sjuka, så att de aldrig blir friska! ...
My new ceramic-painting Will illustrate Toxoplasma Gondii and a Parasite-Party which is suitable for medical industry and societies Which have a system to support sick People, Who the society never need to heal.


Publicerades den 23 mars 2016

37 TN PRENUMERANTER
Transcript: More and more studies are hinting that our brains might not be completely our own. The parasite Toxoplasma gondii, Toxo for short, may be changing human behavior — perhaps even making us angrier and more aggressive. Toxo is one of those frightening parasites capable of controlling its hosts. It reproduces in the stomachs of cats, and it's always trying to get back inside one. So when an animal, usually a mouse or rat, becomes infected through contact with cat poop, the parasite gets into the rodent's brain and literally rewires it. Basically, it makes its host fall in love with cats so it'll go find one and get eaten. Humans can contract the parasite, too, through eating unwashed vegetables or undercooked meat. And, obviously, through cat poop. But while it can pose problems for pregnant women or people with weakened immune systems, it's generally not considered a threat to human health. That's lucky because Toxo is incredibly common. Around a third of people in the world and more than 1 in 5 in the U.S. are infected, and the vast majority never suffer any ill effects. At least, that's what we thought. Over the past decade, studies have linked Toxo to higher rates of schizophrenia, bipolar disorder, depression, suicide attempts, risk taking, impulsiveness and now, aggression. A recent study found people with the parasite score higher on anger and aggression tests, and people with anger disorders are twice as likely to have the parasite than you'd expect from chance alone. What does all of this mean? Well, it's too early to say. None of the studies so far are considered proof that Toxo is driving changes in human behavior. Its effects might be overhyped due to its creepiness. But because it's so common, if infection really does raise the risk of mental illness even slightly, that could translate to tens of millions of cases.Scientists Make Great Leap Forward in Treatment of Toxoplasmosis


Publicerades den 19 juli 2016

78 TN PRENUMERANTER

Researchers say a new experimental model for the bacteria Toxoplasma gondii, which causes toxoplasmosis, may lead to treatment for the infection and could help with research on other diseases. In a study published in the journal Scientific Reports, researchers from the United States, England and France outlined methods for better research into the bacteria. Using an experimental model, researchers identified targets critical to T. gondii's life cycle, allowing them to develop compounds that limit the bug's ability to survive and may be able to cross the blood-brain barrier to allow treatment of central nervous system infections. More than 2 billion people around the world are estimated to be infected. Toxoplasmosis is an incurable brain infection. It is generally not life-threatening. However, it can damage the sight of millions who have it, threatens the health of infants and children, and can cause significant health issues for people with AIDS or cancer whose immune systems are compromised.
https://www.upi.com/Health_News/2016/07/19/Scientists-detail-best-method-to-treat-toxoplasmosis/5991468870778/
Researchers say a new experimental model for Toxoplasma gondii, pictured, which causes toxoplasmosis, may lead to treatment for the infection and could help with research on other diseases. Photo by fotovapl/Shutterstock
More Than an Association: Latent Toxoplasmosis Might Provoke a Local Oxidative Stress That Triggers the Development of Bipolar Disorder.
Antimanic activity of minocycline in a GBR12909-induced model of mania in mice: Possible role of antioxidant and neurotrophic mechanisms
Association between Toxoplasma gondii infection and psychiatric disorders in Zhejiang, Southeastern China http://www.wochit.com

Iran J Parasitol. 2017 Jan-Mar; 12(1): 117–122. PMCID: PMC5522687 PMID: 28761468 Seroepidemiological Study of Toxoplasma gondii Infection among Psychiatric Patients in Mashhad, Northeast of Iran
J Clin Psychiatry. 2017 Jan;78(1):e18-e27. doi: 10.4088/JCP.15m10133. Effects of Cumulative Herpesviridae and Toxoplasma gondii Infections on Cognitive Function in Healthy, Bipolar, and Schizophrenia Subjects.
شیوع سرمی پادتن‌های ضد‌توکسو‌پلاسما گوندای (Toxoplasma gondii) در مراجعان به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان گیلان
Antibiotika mot schizofreni den 4 februari 2019 17:01 |
https://sv.the-health-site.com/minocycline-2307
Denna substance eller läkemmedel är 
avregistrerad 
från dec 2016.
Läkemedelsupplysningen i Upsala säger att alla har möjlighet att ansöka om licence för patienten om behov finns och läkare ska lämna in ansökan med motivering. 
.........................................
Min egen historia är mailat till:
Hej till SBU och Fass, MPA och Bipolärmottagningen, Infektionsmottagningen Östra! Jag önskar stöd nu när jag träffar nya forskare! Skriv i min gästbok och ansök om att hjälpa till! Jag är medlem i tre föreningar som kanske kommer att göra något.

...............................................................................................................................

To create equality and help alternative medicine to grow, here you can join two conferences in April. I have sent this info to PRIO and all people involved to treat Bipolar Disorder and other diagnoses. Equal and rfhl are informed too, and IBIS!
Nutrition&Health Conference15th Annual Nutrition & Health ConferenceBoston, Massachusetts | April 30–May 2, 2018 | Westin Boston WaterfrontCenter for Integrative Medicine.

..........................................................................................................................


Bortom medikalisering - depression, stress och utmattningcl

April 13 – April 14Apr 13 at 9 AM to Apr 14 at 6 PM Nätverket för Integrativ Medicinhttps://www.facebook.com/events/2085541248349096/

............................................................................................................................................
...................................................................................
STRAUMANN 22 June 2018 Annual Meeting for members......
I have registered, but waiting for new treatments in Sweden to recover 100%!
https://www.straumann.com/en/discover/woman_s-implantology-network/registration.html

WIN (Women's Implantology Network) – Inspiring and engaging women in implant dentistry
https://www.straumann.com/en/discover/news/about/archive/news.html?path=/content/straumann/com/en/shared/news/win/womens-implantology-network-tara-aghaloo-because-a-dental-office-is-a-fun-place
.............................................................................
Film från sjätte keramikutställningen: Ekologiskt Hållbar Öppen Ateljé 2012 Frölunda Kulturhus
....................................
Following another event: www.gbgtechweek.se 
Universeum
..................................................


Detta är min sjunde utställning, som är ett bevis på att en Tandtekniker behövs i Världen och ”INERTA” (material som inte ger allergi, eller reagerar med vävnader, inerta material är neutrala och är miljövänliga) Inerta Dentala Biomaterial ska vara i fokus inom Tandvården.

Jag söker kontakt med kompetenta personer som gillar innovation.
Jag hävdar att Miljögifter kan påverka människor på olika sätt. Fråga Tandvårdsskadeförbundet för mer information.

Jag var medlem i ”You Put What in My Mouth” som var ett projekt för att avveckla Amalgam i USA. Nu kommer Amalgam snart att förbjudas helt i EU.

I denna utställning kommer ni att se min slutliga tavla som heter Toxoplasma Gondii Party. (ca 21 maj)

Läs gärna om mina insatser på www.researchgate.net

Negar Riahi
Department of Dental Laboratory Technology 
Bachelor of Science 1997


Sunday, August 13, 2017

Dental Solutions to get rid of Amalgam and Composite for healthier nation! CADCAMDentistry

Wednesday, June 28, 2017

I take action as an Ambassador for PatientsLikeMe! I want to have an orthomolecular psychiatrist who cares for natural health remedies at Bipolärmottagningen.

Detta är oseriös forskning, som inte har riktig källa! This is some kind of none serious research done via Facebook that my sister sent to me. We do not know who is behind it. Also all kind of supplements may not be correct produced with good standards, and we should take best source of ingredients.

https://www.hardynutritionals.com/blog/2017/08/bipolar-disorder-micronutrients

I am going to discuss Daily Essential Nutrients with a doctor in Capio Läkarhus Selma on monday 4:th December 2017. It is the final treatment that research shows is effective against Bipolar Disorder.
The only thing I am afraid of is that I shall take this supplement 3 times a day with meal. I should eat better and regularly.
Two products I will need:
https://www.hardynutritionals.com/products/28-daily-essential-nutrients
https://www.hardynutritionals.com/products/4-inositol-powder
....................................
I stopped taking Empowerplus Advanced because of side effects of Litarex with this supplement! Because my psychiatrist did not help me reduce the medication.
Oktober 2017
...........

Hi NAFAS2014,

Thanks for contacting the Community Team! We appreciate your interest in the interview! There will be more opportunities to share your feedback and experiences through the Ambassador program in the future. We'll continue to send messages to alert you about any future opportunities. Thank you for being a PatientsLikeMe Ambassador!

Regards,
The Community Team
www.patientslikeme.com 
...............................................
I missed this opportunity when I was busy contacting the Swedish municipalities.  I am testing Empowerplus and greenBAC to find out what it is. I feel dirty in my skin with medication now, because I have not got any support from my psychiatrist to reduce my Ergenyl. I will test http://www.shopping4net.se/Haelsokost/Mage-tarm/Drycker/Aloe-Vera-juice.htm 
To help my skin and I think Aloe Vera is the thing that I can use forever without any side effect.
...............................................

PatientsLikeMe interview opportunity: Your experiences with health services

  • From:
    LizMorgan
  • Sent on:
Hi Negar,
We're looking to learn more about how people use data and professional advice to make decisions, especially when those decisions are about their health. Your name came up as an Ambassador who may want to help!
...........................................................................................
I stopped taking Berocca and Mivitotal and started with Truehope.
I have strarted taking Empowerplus Advanced 2 capsules each day and greenBAC 2-3 capsules from 1:th of July 2017. I have now mentioned that I sleep better 2017.07.10 and deeper. My skin is much better and smoother and healthier. I take also my medication Litarex and Depakine Retard but I want to reduce the ammount of Depakine Retard. I called and asked to update my psychiatrist with the orthomolecular treatments. I want to get help from the Gothenburg University and Sahlgrenska Universitetessjukhuset to develop a project and come in balance with just Micronutrition. I asked Swedish government the top leaders of psychiatry for help today. 2017.07.10 Horred. I wish only get a balance between Litarex and all natural elements that I need every day to get rid of sleeping-pill like stilnoct 10 mg and Valproic Acid. I need to relax with organic micronutrition which the body and cells need to work properly. It is lack of knowledge in the world during the last 20 years. We need change. They force people take many other psychiatric medications and injections and so on ECT and whatever to just cool you down. They never do any good job. They just take away your real health and damage your cells, face, skin and organs by side effects.Think if just micronutrition could replace all the pills. They say we could after 5-6 mounths intake of higher dosage of those substances. I am in such a good mood and balance now with my medicne and vitamins, so I got a message from Ditte Ferm that I can not reduce the Depakine Retard 1000 mg. I have to accept that perhaps. We have no alternative and nobody to ask for any other treatment. I need to know if Empowerplus TM can help me all alone, but I think It is some kind of research that nobody helps in Sweden at the moment. I can never be a human I like to be. I am not equal with others.
ALOE VERA is BEST!

........................................................................................... 
 
Hej Enhetschefen på Bipolärmottagningen och Verksamhetsutvecklaren!
Anställ en annan kunnig läkare för vår skull. Tack! Alla kommer att må bra efter dessa insatser.
Eller uppdateras på detta som jag har sagt till Dr. M. och skrivit till ÖL A. L.!
Det är sommar och alla gömmer sig för mig. Jag har ansökt om att få en svensk överläkare på bipolärmottagningen som lyssnar på mig och sänker mina mediciner med hjälp av Truehope. Man brukar kunna i alla fall sänka sina mediciner efter ett tag när man kommit ut ur sjukhuset, med stöd av rätt kost och träning samt även en bra multivitamin som finns i Sverige tror jag. Jag testade Mivi Total t ex innan jag satsade på Truehopes produkter. Jag ska skriva hur jag mår och om jag lyckas även sänka bort Valproatsyra som psykiatern sa att man ska ta hela livet. De får inte marknadsföra biverkningasfulla kemikalier. Jag vill ha alternativmedicin i psykiatrin.

Agneta Öman sjuksköterska på Bipolärmottagningen pratade jag med och hon ska se till att jag får återkoppling ang denna behandling. Jag pratade med en annan sjuksköterska också ang byte av läkare och mina krav på hur den nya läkaren ska betrakta mig och min forskning.
Jag har fått ett paket nu via PostNord innehållande det jag beställt från CANADA via svenskt företag som som jobbar för hela EU. Man ska ta dessa 1.5 timme innan eller efter medicinerna. Det är just nu enbart en svagare variant av Empowerplus som jag har beställt som heter Empowerplus Advanced som man inte kan sänka sina mediciner med. GreenBAC är en bra produkt som sägs vara bra för tarmarna. Jag äter bra på mitt korttidsboende och nästan är fullproppad av alla näringsrika ämnen som de serverar här, men om man vill bli medicinfri kan man inte få stöd här, eftersom de tvingar mig ta mina mediciner utan att jag har dom på mig. Jag vet inte vad effekten av Litarex är för något och hur mikronäringsämnen kan ersätta det. Men det enda som har hjälpt mig hittills har varit Litarex. Jag vill enbart bli starkare och kunna sluta med Ergenyl Retard eller likvärdiga medicninen Depakine Retard. Jag tror i alla fall att kroppen och hjärnan repareras bättre med vitaminer och mineraler och aminosyror samt antioxidanter plus att lithium kan vid sidan om förbättra fokus i hjärnan i låga doser. Det behövs lithium för alla i låga doser. Jag vet att alla mår bra av att ha lithium i dricksvatten med lämplig bindemedel som inte påverkar hälsan negativt. Jag har licens själv på Litarex som har citrat som bindemedel. Det finns en annan produkt som innehåller allt och lithium orotate. Daily Essential Nutrients tor jag det heter.
http://bjp.rcpsych.org/content/196/2/159.2
https://www.hardynutritionals.com/documents/Clinical_Reference_for_Healthcare_Professionals.pdf
Daily Essential Nutrients by Hardy Nutritionals(R) 
Just det! Helt enkelt är det viktigt att ha aminosyror, vitaminer och mineraler samt riktig bra tarmflora med nyttiga bakterier som kämpar emot Candida Albicans
The microbiome, immunity, and schizophrenia and bipolar disorder
Volume 62, May 2017, Pages 46–52
A current or previous infection with Candida albicans appears to be more common in some people with mental illness
....................................
Ann-Marie Lidmark Ann-Marie Lidmark Det gäller bipolär sjukdom också. Autism är en utveckling av bipolär sjukdom bara. Jag har uppdaterat Bipolärmottagningen.

Orsakerna till ADHD är flera. Ofta kan de korrigeras varvid symtomen minskar eller försvinner helt. Kostförändringar, näringstillskott, förbättring av tarmfloran.
youtube.com

Like Show more reactions
Comment
Comments
Ann-Marie Lidmark
Ann-Marie Lidmark Jag vet. Det mesta handlar om näringsobalanser Och/eller nån form av överkänslighet och i detta komplex finns också obalanser i tarmfloran.........................................
Ann-Marie Lidmark: Frisk utan mediciner 
De pratar om att Emgesan är inte bra och man ska ha Magnesium Citrat utan recept. Varför kan inte bra läkemedel vara tillgängliga via recept. Dr. Wilhelm Julke och Dr. Erik Miller hade också rekommenderat Magnesium Citrat men jag ville ha det på recept och det fanns inte. Nu tänker jag att jag har lurats så länge och inte fått effekt av 250 mg Emgesan och kunde inte slappna av och sova med den. På Vassebro har de beslagtagit min Kalcium Magnesium som jag köpte från Ullared. Kanske den var inte bra heller.
Forskning visar att tarmen ”pratar” med hjärnan – Ger ny syn på tarmsjukdomar 2017/06/23
Det kan inte vara annorlunda för bipolära människor. Alla har kropp och nerver.
Mer om det berättar jag när jag testat dessa produkter. Tills en psykiater ska lära sig allt detta kan jag inte bli utan näringsämnen bara helt enkelt. Jag testar det som inte interagerar med medicinerna enligt expert. Dock ska man fortsätta ta sina mediciner under några månader och det går inte att trappa ner allt med en gång.
......................................
https://kurera.se/somna-som-en-stock-med-hjalp-av-passionsblomma/
https://kurera.se/regeringen-oppnar-upp-for-friare-vardval/#.WV6MzPg9hso.twitter
Vänligen satsa på utveckling av Bipolärmottagningen. Överläkarna som är köpta av industrin äger inte oss. De får inte använda sig utav stora lokaler och inte erbjuda alternativa behandlingar. Jag har bidragit till starten av en ny värld inom psykiatrin. Jag tog kontakt nu med GU http://medicine.gu.se/avdelningar/enheten_f%C3%B6r_innovation_och_entreprenorskap och önskar hjälpa till utvecklingen. Jämställdhetsministern och chefen inom psykiatrin på regeringen har jag personligen kontaktat. 

Tuesday, June 06, 2017

تحقیقات نگار ریاحی در زمینه روشهای طبیعی درمان بیماری های روحی Negar Riahi har försökt ge ett bidrag till Hjärnfonden kring ortomolekylär psykiatri. (S21703637: Ärendenummer på Socialdepartementet)

Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa Slutrapport MED003 MR-Prespektiv i Sluten Psykiatrisk Tvångsvård/ Human Rights and the Right to Health 5P via Gothenburg University

Litarex har massa Biverkningar också även om Citrat är bättre bindemedel än sulfat! Lithionit är värst pga bindemedlet sulfat!
.....................................................
Hi Negar! Many thanks for your email with interesting comments. You take up supplements for the treatment of certain forms of mental illness as well as the need for research on mental illness. During our investigative work, we will have dialogues about a variety of therapies in the field of complementary and alternative medicine, including dietary supplements. We also have the task of mapping the research currently in progress. Many greetings Kjell Asplund


---------- Vidarebefordrat meddelande ---------
Från: Kjell Asplund <kjellasplund1@gmail.com>
Datum: lör 11 nov. 2017 kl. 17:02
Ämne: Ditt mejl
Till: <gusriane@student.gu.se>, Lisa Landerholm <lisa.landerholm@regeringskansliet.se>

Hej Negar!

Stort tack för ditt mejl med intressanta synpunkter. Du tar bl a upp kosttillskott som behandling av vissa former av psykisk ohälsa samt behovet av forskning kring psykisk sjukdom. Under vårt utredningsarbete kommer vi att ha dialoger kring en rad olika terapier inom området komplementär och alternativ medicin, däribland kosttillskott. Vi har också som uppdrag att kartlägga den forskning som pågår inom området.  

Många hälsningar

Kjell Asplund
........................................

Vidarebefordrat brev:

Från: "Klas Cederwall"
Datum: 14 augusti 2017 19:08:51 CEST
Till: "Negar Riahi"
Ämne: Re: Fwd: Subventionera Ortomolekylär behandling inom psykiatrin S21703637
Svara till: "Klas Cederwall"

Du har så rätt och ditt engagemang i denna viktiga fråga är värd all vår beundran!
Klas

14 augusti 2017 12:57:09 +02:00, skrev Negar Riahi
Hej Sofia!
Jag vill själv få subventionera Empowerplus Advanced och greenBAC eftersom jag måste ta dem tills vidare. Dessutom är DailyEssentialNutrients också en bra produkt som det finns studier kring i EU!
Sverige har verkligen inte gjort något i samband med forskning kring psykiatrin!
Ortomolekylär psykiatri måste komma att frälsa människor. www.ortomolekylar.se
Med vänlig hälsning,

Negar
...................
Aug 7 at 3:49 PM
Hej Negar,
Vi pratades vid i telefon förra veckan. Jag har nu hunnit titta och sätta mig in lite i ärendet.
Som jag nämnde på telefon tillsatte regeringen en utredning i våras (S 2017:05 Utredningen om Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården) som bl.a. ska titta på hur broar kan byggas mellan alternativmedicin och så kallad skolmedicin. Jag såg i ditt ärende att du själv har kontaktat utredaren Kjell Asplund. Du kan även testa att kontakta utredningssekretariatet. Du hittar kontaktuppgifter dit via den här länken: http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=socialdepartementet&selection=pagaende
Jag föreslår att du tar kontakt med dem och pratar om ditt ärende då de har i uppdrag att utreda frågor som är närliggande den du tar upp. Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande till regeringen senast den 31 mars 2019.
Vänliga hälsningar från Anna

Anna Weinholt
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 Stockholm
Telefon: +46 8 405 88 90
Mobil: 072-5858861
anna.weinholt@regeringskansliet.se
...................

.....................
Hej Negar!

Tack så mycket för dina e-mail och telefonsamtal. När jag har läst igenom vad du, och Anton Svensson, skriver, förstår jag att forskningsprojektet du vill genomföra handlar om undersökningar av kommersiellt tillgängliga produkter i form av kosttillskott. Produkterna används dessutom, såvitt jag förstår, redan i andra länder på det sätt som du föreslår. Den här typen av undersökningar är inget man direkt gör vid Sahlgrenska Akademin eller Göteborgs Universitet, utan all sådan här klinisk prövning utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mitt bästa tips är därför att du börjar med att prata med någon som forskar på bipolärmottagningen, där du som jag förstår redan har kontakter, och som kanske kan vara intresserad av det projekt du föreslår. Eller kanske kan förmedla kontakt till någon som är intresserad. Om du hittar någon som är villig att starta ett projekt enligt din idé kan hon eller han kontakta oss på Forsknings- och innovationskontoret för rådgivning om hur ett sådant projekt kan finansieras. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig direkt eftersom våra tjänster bara är till för personer som är anställda vid Göteborgs universitet.

Jag önskar dig lycka till i den fortsatta jakten på samarbetspartners, och en trevlig sommar.

Med vänlig hälsning:

Ulf Nilsson, forskningsrådgivare
.....................................................
Hej till Sahlgrenska Akademin och Bipolärmottagningen samt regeringen, TF och Socialstyrelsen! 
Det finns ingen som är anställd på Bipolärmottagningen som behärskar näringsämnen och kan hjälpa till projektet! Jag är besviken att inte kunna göra något själv för Bipolärmottagningen, med bara en vanlig läkarkontakt som inte finns alls på den mottagningen!

Vi kommer aldrig att förändra psykiatrin om inte regeringen gör något ang lagstiftningar och nyanställningar!

Fråga Ann-Marie Lidmark och Ylva Ginsberg om råd och hjälp. Jag kommer snart att få en lägenhet i Göteborg i augusti och vill hjälpa till projektet! Ni måste bara ge mig möjlighet att träffa en Ortomolekylär psykiater på Bipolärmottagningen!
Gud!
Hjälp 
tack!

Med vänlig hälsning, 
@NegarRiahi
............................................

.......................................
Hej till Liberalerna på Riksdagen!
Jag behöver stöd!
Vänligen sätt fart på studier som är nyttiga för mänskligheten.
Jag har beskrivit allt på min blogg och publicerar alla mail som är viktiga för att bidra till välfärd inom psykiatrin. Jag har verkligen gjort vad jag kunnat för att sprida kunskap!
Jag har ingen läkare som förstår micronutrition på Bipolörmottagningen. De får nyanställa folk som är intresserade av utveckling och framsteg!

Med vänlig hälsning, 
Negar Riahi
0707776145

EXEMPEL på Natulig Behandling: L-teanin – aminosyran som förbättrar sömnkvaliteten helt naturligt
(Naturlig hälsa 17 mars, 2017)
Hjärnstark - Anders Hansen berättar om hur motion och träning stärker din hjärna
http://www.2000tv.se www.ortomolekylar.se فقط یک کار مهم است و آن هم قوی شدن با مواد طبیعی است.
News Report Truehope EMPowerplus Redefining Mental Illness
2017-07-02 
Hej Negar

Det är ingen på Bipolärmottagningen som forskar inom det benämnda området.
För övriga frågor hänvisar jag dig till klinikens verksamhetsutvecklare Tomas Larson: tomas.larson@vgregion.se

MVH,

Alina Karanti
Regional studierektor för vuxenpsykiatri Västra Götaland och Halland
Vårdenhetsöverläkare Bipolärmottagning
Ekelundsgatan 1, vån 2
411 18 Göteborg
............................
2017-07-02
Hoppas du får en fin sommar. Jag går på semester nu och kommer inte att svara i telefonen eller på mejl. Jag såg att Alina hänvisat dig till Tomas. Det är bra eftersom vi inte kan göra något på mottagningsnivå. Hälsningar Timea Sparding
..............................
Hej Negar,
Tack för ditt e-postmeddelande. Tyvärr är detta inget som Psykiatri Affektiva erbjuder inom ramen för vår verksamhet eller har möjlighet att finansiera hos andra vårdgivare.
Med vänlig hälsning,
Tomas
 
 
T O M A S  L A R S O N
Verksamhetsutvecklare
 
-------------------------------------------------------------
 
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Psykiatri Affektiva, PKÖ, Journalvägen 5
416 50  GÖTEBORG  Tel: 0769-40 28 91

Svavel APL 25 mg och 50 mg med bindemedel mikrokristallin cellulosa var min beställning, som är mot tungmetaller under och efter sanering av amalgamfyllningar i tänderna.
Man kan slippa nervskador om man sanerar på rätt sätt och avgiftar sig med vitaminer och mineraler och svavel.
MSM är naturliga formen av svavel som också används effektivt mot kvicksilver har jag provat också.


Det verkar som jag har fått bra svar från FDA, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. 
Jag vet bara inte vad Bipolärmotagningen ska göra med så mycket information som jag skickade till dem via mejl. De brukar inte svara på något mejl och det är ett dystert stämning på den mottagningen. 
De kan inget om det jag har beskrivit. Jag vill att de ska anställa en riktig läkare i så fall som kan alla områden inom sjukvård och kan lyfta upp psykiatrin. Östra Kliniken har kanske någon kompetens.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/27/psykiatrin-behover-ett-lyft/

Regeringen vill bygga broar mellan skol- och alternativmedicin
SSOM
LÄS OM Mina tidigare insatser för att få licens 2014
Vad är Ortomolekylär medicin?
Så påverkar tarmfloran din hjärna - Malou Efter tio (TV4)
The surprisingly dramatic role of nutrition in mental health | Julia Rucklidge | TEDxChristchurch


2017 Jun 19 at 11:37 AM 
Hej,
 
Precis som du nämner i ditt mail så ska din läkare skriva en licensmotivering som skickas elektroniskt till apoteket och apoteket skickar sedan in en licensansökan till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ger inte ut förhandsbesked på licensansökningar utan bedömning görs i varje enskilt fall.
 
För kännedom:
Licens är ett försäljningstillstånd till apotek att få sälja icke godkänt läkemedel och utfärdas endast för att tillgodose särskilda behov inom hälso- och sjukvården i Sverige (se 1 kap. 1 § LVFS 2008:1). Det är alltid förskrivaren som är ansvarig för sin patients behandling. I Sverige tillämpas den fria förskrivningsrätten, vilket innebär att en förskrivare är fri att förskriva de läkemedel som han/hon anser vara mest lämplig vid varje förskrivningstillfälle. Förskrivning utanför godkännande sker på eget ansvar och ska ske enligt vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Licens är en möjlighet för förskrivaren att få tillgång till i Sverige ej godkänt läkemedel för patients behandling, men det är förskrivaren som måste initiera licensförfarandet och förskrivaren är inte skyldig att nyttja licenspreparat.
 
Mer information om licens finns på Läkemedelsverkets hemsida: www.lv.se/licens
Med vänlig hälsning
Emmi Inabe
 
LV_Mac3
 
Läkemedelsverket
Emmi Inabe
Licenshandläggare
Kliniska prövningar och licenser
 
Box 26, 751 03 Uppsala

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon: 018 – 178200, växel 018 – 17 46 00
Fax: 018-54 85 66
 
 
 
 
 
 
Från: Negar Riahi [mailto:n_riahi@yahoo.com]
Skickat: den 16 juni 2017 16:22
Till: Licensgruppen
Ämne: Fwd: Breaking news on Incredible research findings for Truehope's Empowerplus
Hej!
Jag skulle gärna få Licens på Empowerplus. Läkaren ska motivera licensen och Apoteket kommer med en ansökan till Läkemedelsverket. Jag har pratat med Licensgruppen.

Skickat från min iPhone

Layne’s success story: bipolar, depression, and anxiety 25 July 2013
https://www.researchgate.net/post/It_is_important_to_be_stabilized_with_some_other_elements_than_only_Lithium

Jag har kontaktat även socialstyrelsen och är i kontakt med:  

Bästa Ylva Ginsberg
Medicinsk Sakkunnig inom psykisk ohälsa på Socialstyrelsen!
0752474513

Tack för samtalet idag.

26maj2017 001.JPG

Jag undrar om du kan berätta för mig hur det förhåller sig till med EMPowerplus och forskningen som pågår kring detta inom EU?
Vad ska vi göra för att få en ortomolekylär kosttillskott in i läkemedelsindustrin?
Det vore underbart att kunna sänka sina mediciner och bli stark.
Man har inte råd att bekosta denna behandling själv och undrar då vilka åtgärder från psykiaterns sida ska göras för att kunna få stöd från Läkemedelsverket.
Vad anser du att man kan ge för motivation utifrån det du läst själv om denna ortomolekylära behandling?
Varför satsar ingen på att forska kring detta i Sverige?
Vilka EU-länder har börjat forska kring detta?
Glad Sommar
...........................................................
14:40, 2017.06.27 
Hej Negar,

 

Tack för dina frågor! Jag har försökt att besvara frågorna en i taget, se nedan:

 

Fråga 1: Jag undrar om du kan berätta för mig hur det förhåller sig till med EMPowerplus och forskningen som pågår kring detta inom EU?


Svar på fråga 1: Socialstyrelsen som myndighet har inte överblick vad gäller denna typ av pågående forskning (inte dess uppdrag), utan det jag känner till härrör från min egen tid som forskare innan jag började arbeta på Socialstyrelsen, vilket är viktigt att påpeka.
I slutet av förra året beviljades EU-medel inom Horizon 2020 till ett forskningsprojekt som kallas Eat2BeNice, se länken:
http://www.ecpbhs.ee/en/another-european-project-involvement-ecpbhs/. Inom detta projekt kommer man att utvärdera effekterna på impulsivitet och kompulsivitet av DailyEssentialNutrients (DEN), en efterföljare till EMPowerplus, i en placebokontrollerad studie. Enligt länken kommer studien att starta i höst. Så vitt jag vet kommer studien att genomföras i Tyskland och Spanien. Vi i Sverige tvingades tyvärr hoppa av ansökan eftersom forskningsmedlen var för små för att täcka driftskostnaderna för studien.

 

Fråga 2: Vad ska vi göra för att få en ortomolekylär kosttillskott in i läkemedelsindustrin?

 

Svar på fråga 2: Här tror jag att frågan behöver omformuleras. Läkemedelsindustrin består av företag som forskar fram sina egna produkter som de testar inför godkännande av de samma. De kan knappast förväntas ha intresse av att utvärdera andra företags produkter, till exempel EMPowerplus. Istället är det de som tillverkar kosttillskottet ifråga som behöver satsa på forskning för att påvisa tillskottets effekter. När det gäller just EMPowerplus och DailyEssentialNutrients satsas det en hel del på forskning, vilket är positivt.
Lagstiftningen skiljer sig en hel del åt vad gäller kosttillskott och läkemedel, men hur i detalj, det är Läkemedelsverket och Livsmedelsverket bättre skickade att svara på än jag. Du har ju även varit i kontakt med Läkemedelsverket som svarat att EMPowerplus inte klassas som läkemedel eftersom företaget inte ansökte om detta när FDA godkände tillskottet. Rent generellt behövs det betydligt mer omfattande dokumentation och kraven är högre för ett läkemedel än för ett kosttillskott. Så frågan är väl snarare hur mycket tillverkaren av EMPowerplus är beredda att satsa på forskning för att kunna ansöka om att få det klassat som läkemedel, ifall man är intresserade av det?

 

Fråga 3: Man har inte råd att bekosta denna behandling själv och undrar då vilka åtgärder från psykiaterns sida ska göras för att kunna få stöd från Läkemedelsverket.

 

Svar på fråga 3: Jag kan inte svara på vad man skulle kunna göra från psykiatrins sida för att få stöd från Läkemedelsverket, ifall det ens är möjligt?
Det borde närmast vara en fråga för din psykiater och Läkemedelsverket att bringa klarhet i. Det är för övrigt den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel (men nu är ju inte EMPowerplus ett läkemedel), se länk: https://www.tlv.se/.

 

Fråga 4: Vad anser du att man kan ge för motivation utifrån det du läst själv om denna ortomolekylära behandling?

 

Svar på fråga 4: Vi vet sedan tidigare att enskilda näringsämnen är involverade i ett stort antal biokemiska reaktioner hos människan. Det börjar komma intressant forskning vad gäller olika kosttillskott och deras effekter på den psykiska hälsan, men forskningsfältet är ännu jämförelsevis ungt. Länken du skickade visade på ett trettiotal vetenskapliga artiklar. Flertalet är fallbeskrivningar, fallserier, observationsstudier och okontrollerade behandlingsstudier. Dessa studier har ett vetenskapligt värde men ett mer begränsat sådant jämfört med randomiserade, kontrollerade studier.
Det är naturligt att det blir så när ett forskningsfält inte är så etablerat ännu. Det brukar börja med att man noterar positiva resultat hos enskilda patienter och sedan bygger man på med forskningen för att till slut genomföra randomiserade, placebo-kontrollerade behandlingsstudier (s.k. RCT:er) som har det största bevisvärdet eftersom de kontrollerar för det största antalet störfaktorer (minimerar felkällor i tolkningen av resultat). Att det hittills finns så pass få RCT:er hänger troligen samman med att de är komplicerade, tidskrävande och därmed mycket dyra att genomföra.
Det behövs fler placebokontrollerade studier innan vi med säkerhet kan uttala oss om behandlingseffekterna mer generellt. Som nämnts tidigare är det studier på gång så vi får se vad de visar så småningom!

 

Fråga 5: Varför satsar ingen på att forska kring detta i Sverige?

Svar på fråga 5: Jag kan inte svara på om det saknas aktuell forskning om EMPowerplus i Sverige eller inte, den överblicken har inte jag. Däremot pågår det forskning som utvärderar effekten av magbakterier som tillskott vid ADHD, se länk: http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/vill-du-vara-med-i-ett-forskningsprojekt-om-behandling-av-adhd-med-mag-bakterier/

 

 

Fråga 6: Vilka EU-länder har börjat forska kring detta?

Svar på fråga 6: Se svar på fråga 1, jag har i övrigt inte någon överblick av pågående forskning. Ett tips kan vara att du själv letar efter pågående forskningsprojekt till exempel via www.clinicaltrials.gov som är en forskningsdatabas.

 

Lycka till!

 

Med vänliga hälsningar,

Ylva

 
.....................................................................
Ylva Ginsberg
Medicinskt sakkunnig
075-247 4513
 
SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
Patientsäkerhet
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
 
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

On Monday, June 26, 2017 10:08 AM
Hej Negar,
 
Hoppas att du också hade en trevlig midsommar och tack för dina mejl! Ber om ursäkt att jag inte hunnit svara dig tidigare.
 
Har dock nu haft tid att närmare titta på det material du har bifogat i dina mejl. Jag föreslår att du tar kontakt med vår avdelning för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård, och hör dig för med dem när det gäller dina frågor. De hanterar och publicerar exempelvis olika kunskapsstöd och vägledningar när det gäller hälso- och sjukvården. Där sitter även våra sakkunniga inom psykiatri. Jag tror att den avdelningen därför är mer lämpade att besvara dig än jag, som snarare har funktionen vid myndigheten att analysera psykisk ohälsa i befolkningen utifrån förekomst och orsaker.
 
Bästa hälsningar
Peter
 
Peter Salmi
Utredare inom psykiatri
075-247 38 87
 
SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för utvärdering och analys
Epidemiologi och metodstöd
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
 
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg
 
Jag väntar nu på svar från både Östra Kliniken och Peter Salmi kring ortomolekylär psykiatri som är inte trend i Sverige alls. Det är helt okänt för dem tror jag att ens tänka på biologiska mediciner. De ska satsa i Uppsala nu att tillverka biologiska mediciner och investeringarna är runt 100 miljoner kronor bara. Det som är bra med etablerade företag som har varit i branschen runt 17 år i CANADA är då att vi får helt enkelt inte vänta tills någon skapar allting från noll. Det finns massa människor som redan vittnar på youtube att något är bra, så varför ska man tillverka det själv. Man kan få licens på det bara.Sverige ska bli bäst i Världen.

Livet blir enklare och trevligare för alla när regeringen når sina mål. Man ska leva ett hälsosammare liv utan biverkningar som mediciner ger till människan. Man kan bli helt sjukskriven p g a vissa behandlingar inom psykiatrin p g a livstid behandling med dessa preparat. Om man kunde stärka kroppen på ett bra sätt med naturliga ämnen som den känner till så kan man skapa kemisk balans i hjärnan på samma sätt som det går att skapa med mediciner som är kemiska. Jag har aldrig hittat en enda läkare som kunde samarbeta direkt med min psykiater. Nu ber jag er som läser min blogg från www.2000tv.se komma med mig på mina läkarbesök och förklara hur det förhåller sig i riktiga världen och om man kan någonsin bli så stark att man når sina mål helt enkelt utan att isoleras ett helt liv på behandlingshem och sjukhus. Dr. Erik Enby berättar om kroniska sjukdomar.

Det går att bota kroniska sjukdomar enligt nya metoder som förklaras av 2000-Talets Vetenskap. Man ska rensa kroppen och blodet från miljögifter då återhämtar man sig helt enkelt. Fråga Tandvårdsskadeförbundet som också skriver om det. Föreningen www.ortomolekylar.se vet också allt.

5:e Juni 2017 vände jag mig till Hjärnfonden. De har inte direkt kunnat hjälpa mig pga att jag är inte en forskare som har tillgång till patienter och inte vet hur bred omfattningen av projektet kan vara.
Medicinsk sakkunnig och ansvarig för public affairs har svarat mig och jag har kontaktat många myndigheter från olika nivåer i samhället för att få igång forskningen som redan gett goda resultat i USA och Canada. Mer om detta kommer jag att berätta senare. +Negar Riahi 

Bästa Negar Riahi,
Tack för dina två mail och ditt telefonsamtal.
Vi på Hjärnfonden håller med dig om att det är viktigt för Sveriges framtid att individer är friska, kan stå på egna ben och vara verksamma i samhället.
Hjärnfonden är en insamlingsorganisation som delar ut bidrag till svensk forskning som är kopplad till hjärnan. Svenska forskare skickar in sina ansökningar till oss med sina projektförslag. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd granskar och beslutar sedan vilka forskare och projekt som blir beviljade bidrag. Bredden av forskningsprojekt och inriktningen på dem bestäms således av de som söker bidrag av oss och är ingenting som hjärnfonden kan påverka. I och med att det förhåller sig på detta sätt kan vi inte hjälpa dig vidare i denna fråga.
Med vänliga hälsningar,
Anna
HF2_RGB_72ppi
 
cid:9AAA7420-9542-4C99-BF6D-11245C82CF72@home
 
Anna Ökvist
Hjärnfonden – Swedish Brain Foundation
Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm
Mobil: 070- 954 63 57
Växel: 08-40 60 800
 Stöd forskningen om hjärnan
BG 901-1255 - PG 90 11 25-5
www.hjarnfonden.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Best Negar Riahi,   Thank you for your two mail and your phone call. We at Hjärnfonden agree with you that it is important for Sweden's future that individuals are healthy, can stand on their own feet and be active in society. The Brain Fund is a collection organization that distributes contributions to Swedish research that is linked to the brain. Swedish researchers submit their applications to us with their project proposals. The Brain Fund's Scientific Committee reviews and then decides which researchers and projects are granted grants. The breadth of research projects and the focus on them are thus determined by those seeking funding from us and nothing that the brain fund can affect. As this is the case, we can not help you further on this issue. Sincerely, Anna

Jag har inte något professionellt samarbete med något företag, men ägnat mycket tid åt att sprida info om dem på mina sidor! Alla har behov av naturliga ämnen i kroppen och stärks i nervsystemet om de regelbundet tar rekommenderat dos av dessa kroppsegna substanser. 
Jag har kontaktat Socialdepartementet, Bipolärmottagningens verksamhetschef, 2000-Talets Vetenskap, Hjärnfonden, SKL, IVO, Läkemedelsverket MPA licensgruppen som sa att allt händer elektroniskt numera via datorn mellan läkaren och dem, Regeringskansliet PRIO, Bräcke Diakoni och Funktionshinderenheten på Socialkontoret i Östra Göteborg. 

1.Micronutrients: Vitamins, Minerals and their Benefits / EMPowerplus 
http://www.truehope.com/bipolar.html 
Final Recommended dosage 4 Capsules a day. 

2.How To Successfully Transition to Daily Essential Nutrients
https://www.hardynutritionals.com/studies?q%5Bstudy_disorders_disorder_id_eq%5D=5 
Final Recommended dosage 12 Capsules a day.IVO was writing answere to me 2016.06.29 and reminded me about Empowerplus that I wanted before which may help blanace me totally. I have removed my Amalgam and Composites and it remains now to become medicinefree and get rid of Valproic Acid and if possible keep on with Litarex If necessary. I belive my psychiatrist will help me balance myself with all kind of vitamins and minerals. Lithium is also a mineral we need to be normal.
http://www.lakemedelsvarlden.se/lagre-risk-for-sjalvmord-med-litiumbehandling/

Med vänlig hälsning, 
Negar Time
@NegarRiahi
0707776145

(NAFAS) www.nriahi.wixsite.com/nafas

Researchgate/ Negar Riahi

PS: Have enough Love to help people. We are in need of change from 2008. 
Things are the way they are and we have to accept the facts and learn the truth:
Tom Cruise Scientology Video - ( Original UNCUT )
History of Pshichiatry
Masking the problem is not the solution. We have to solve the problem.  
........................................................................................................................................................
The government wants to build bridges between school and alternative medicine.
SSOM 
My previous efforts to get license 2014
Layne's Success Story: Bipolar, Depression, and Anxiety July 25, 2013
I have also contacted the National Board of Social Affairs and am in contact with: Peter Salmi, Investigator in psychiatry 075-247 38 87 Welfare Department of Evaluation and Analysis Epidemiology and method support 106 30 Stockholm Switch 075-247 30 00 www.socialstyrelsen.se 
I am now waiting for answers from both Östra Kliniken and Peter Salmi regarding orthomolecular psychiatry, which is not a trend in Sweden at all. It's totally unknown to them, I think even thinking about biological drugs is a new trend. They will now invest in Uppsala to produce biological medicines and the investments are around 100 million kronor only. What is good with established companies that have been in the industry around 17 in CANADA is that we simply can not wait until someone creates everything from zero. There are lots of people who already testify to youtube that something is good, so why should you make it yourself. One can only ask for license on it. Sweden will be the best in the world. Life becomes easier and more enjoyable for all when the government reaches its goals. One should live a healthier life without side effects that drugs give to man. One can become completely sick of some treatments in psychiatry for a lifetime treatment with these chemicals. If you could properly strengthen your body with natural substances that it knows, you can create chemical balance in your brain in the same way that you can create with chemically-active drugs. I have never found a single doctor who could work directly with a psychiatrist. Now, I ask you who read my blog from www.2000tv.se come with me on my doctor's visit and explain how it is in the real world and if you can ever become so strong that you reach your goals simply without being isolated an entire life At treatment homes and hospitals. Dr. Erik Enby tells about chronic diseases. It is possible to cure chronic diseases according to new methods explained by the 2000's Science. One should clean the body and the blood from environmental hazards, then you simply recover. Ask the Dental Disease Association that also writes about it. The association www.ortomolekylar.se also knows everything. 
5th June 2017, I turned to the Brain Fund. They have not been able to help me directly because I'm not a researcher who has access to patients and I do not know how wide the scope of the project can be. Medical expert and responsible for public affairs have answered me and I have contacted many authorities from different levels in society to get started research that has already given good results in the US and Canada. More about this I will tell you later. + Negar Riahi
Anna Ökvist Brain Fund - Swedish Brain Foundation Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm Mobile: 070-954 63 57 Gear: 08-40 60 800 Support research on the brain BG 901-1255 - PG 90 11 25-5 www.hjarnfonden.se Follow us on Facebook Follow us on Twitter.

I do not have any professional cooperation with any company, but spent a lot of time spreading information about them on my pages! Everyone needs natural substances in the body and is strengthened in the nervous system if they regularly take the recommended dose of these bodily substances. 
 
I have contacted the Bipolar Reception Manager, 2000-Talet Science, Brain Fund, SKL, IVO, the Medical Products Agency MPA license group who said that everything is happening electronically via the computer between the doctor and them, the PRIO, Bräcke Diakoni Government Offices, and the Disability Unit at the Social Office in East Gothenburg. Micronutrients: Vitamins, Minerals and their Benefits / EMPowerplus
IVO was writing answere to me 2016.06.29 and reminded me about Empowerplus that I wanted before that could help blanace me completely. I have removed my Amalgam and Composites, and it remains now to become free of medicine and get rid of Valproic Acid and if possible keep on with Litarex If necessary. I believe my psychiatrist will help me balance myself with all kind of vitamins and minerals. Lithium is also a mineral we need to be normal. Perhaps I can reduce the ammount of the medication with 36 organic elements and have a real life and tolerate stress better. I need a better support by the vitamins and minerals and aminoacids to not feel empty in my brain each time I am on my way to do something. I feel very stressed when I strat any kind of activity and never can work 100% as a normal human with so much stress.
Lithium levels in the public drinking water supply and risk of suicide: A pilot study.
Database analysis of children and adolescents with bipolar disorder consuming a micronutrient formula. 
Forskning visar att tarmen ”pratar” med hjärnan – Ger ny syn på tarmsjukdomar
Sincerely,
@NegarRiahi
.........................................................................................
من سعی خودم را کرده ام تا همه سازمان های سوئد را در جریان این تحقیقات در زمینه روانپزشکی بگذارم.
بسیار جالب میشود که سیستم درمانی، روشهای جدید را که در کانادا 17 سال مورد استفاده قرار گرفته است را قبول کرده و انسانها را از عوارض دارویی نجات دهد. بسیاری از مردم با حقوق بیماری یک عمر با بیماری دو قطبی دست و پنجه نرم می کنند و دارو های تکمیلی که دکتر تجویز میکند نیاز بدن و مغز انسان نیست. منتهی میکروتغذیه مغز با 36 مواد مورد نیاز سیستم اعصاب و مغز در درمان واقعی هر نوع بیماری روحی موثر و مفید است. 
من در اینباره مشتاق هستم که دکترهای کلینیک تحقیق کرده و این مواد مغذی را ارزان در اختیار بیماران بگذارند تا فشار کمتری بر جامعه برای درمان با مواد شیمیایی که در واقع اثرات مخرب بیشتری دارند بگذارد و محیط زیست نیز آلوده نشود. 
برای درمان مشکلات روحی حتی نوع پر کردگی های دندان انسان مهم است و باید با مواد سازگار با محیط زیست کار انجام شود و دندانسازها نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.