Sunday, April 12, 2020

NobelPearl Metal Free Implant System from Nobel Biocare

Tuesday, February 25, 2020

Introducing IPS e.max® Press MultiThere are many Dental Technicians who already have been working with e-max and it is not costing them much to help patients who need help. 
www.ivoclarvivadent.com 

Sunday, February 09, 2020

Inspirationsmöte och utbildning om sociala medier 20-02-2020

Banner - tillsammansieuropa.eu


Jag har anmält mig till utbildningen och skickade info om detta till Sahgrenska akademin och Odontologiska Fakulteten i Göteborg.

#NAFAS


https://www.umu.se/utbildning/kurser/dentala-biomaterial-med-inriktning-mot-tandteknik/ 
Denna kurs har tidigare undervisats i Göteborg år 2000, men det var för både Tandläkare och Tandtekniker samt var mycket bredare inblick för att förstå Implantologi.

https://www.internetodontologi.se/cariologi/kompositmaterial/ 
BPA är en del av alla kompositer. Om De ska kallas för biomaterial ska de vara inerta också vilket de inte är. Även om vissa anser att de har förbättrat kvalitén av kompositer, är de inte lika starka och hållbara som Zirconia, som tillåter bästa möjliga hälsa med hållfasthet och estetik under många många år.

https://www.dentaladvisor.com/evaluations/estelite-sigma-quick-2020-product-award/

https://www.ivoclarvivadent.us/company/bpa-statement


Bisphenol A Leaching from Dental Composites 1,550 views•Aug 29, 2011

Validation of a Simple HPLC–UV Method for the Determination of Monomers Released from Dental Resin Composites in Artificial Saliva, Methods Protoc. 2020, 3(2), 35; https://doi.org/10.3390/mps3020035

Reprod Biol Endocrinol. 2020; 18: 22. Published online 2020 Mar 14. doi: 10.1186/s12958-019-0558-8 PMCID: PMC7071611 PMID: 32171313 Bisphenol A: an emerging threat to female fertility

Genes Environ. 2020; 42: 13. Published online 2020 Mar 11. doi: 10.1186/s41021-020-00150-6 PMCID: PMC7065324 PMID: 32175033 Bisphenol A enhances adipogenic signaling pathways in human mesenchymal stem cells

Prenatal bisphenol A exposure, fetal thyroid hormones and neurobehavioral development in children at 2 and 4 years: A prospective cohort study Author links open overlay panelFenLiab1FenYangac1De-KunLidYoupingTianaeMaohuaMiaoaYanZhangaHongleiJiaWeiYuanaHongLianga Show more https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137887

Bisphenol A-induced metabolic disorders: From exposure to mechanism of action Author links open overlay panelMuhammad Sajid HamidAkashaShakilaSabiraKanwalRehmanb Show more https://doi.org/10.1016/j.etap.2020.103373

Cytotoxic effects of contemporary bulk-fill dental composites: A real-time cell analysis , J-STAGE home/Dental Materials Journal/Volume 39 (2020) Issue 1

These Vitamins Can Prevent Cavities and Make Your Teeth Stronger 18 juni 2019 , 2020 Jan 14;8(1). pii: E113. doi: 10.3390/microorganisms8010113.

Immunobiotic and Paraprobiotic Potential Effect of Lactobacillus casei in a Systemic Toxoplasmosis Murine Model.

Lactobacillus casei DG, ENTEROLACTIS Feb 13, 2020 3 0 SHARE SAVE
#NAFAS #CreativEuropeAtHome

#NegarTime #CreativEuropeAtHome

Thursday, February 06, 2020

Riksdagen och Europa Parlamentet tog emot Mitt förslag! (NAFAS)

Mänskliga rättigheter (textad) 322 views•Mar 6, 2019

Adv Clin Exp Med . May-Jun 2017;26(3):533-537. doi: 10.17219/acem/63794. Zirconium: The material of the future in modern implantology

J Dent Res. 2018 Feb; 97(2): 140–147. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.1177/0022034517737483 PMCID: PMC5784474 PMID: 29035694 Novel Zirconia Materials in Dentistry

Dent Mater J . 2020 Jan 31;39(1):12-23. doi: 10.4012/dmj.2019-109. Epub 2019 Sep 11. Chemical Durability of High Translucent Dental Zirconia

J Dent Res. 2018 Feb; 97(2): 132–139. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1177/0022034517729134 PMCID: PMC6429574 PMID: 28876966 The Effect of Resin Bonding on Long-Term Success of High-Strength Ceramics

BMC Oral Health. 2019; 19: 134. Published online 2019 Jul 4. doi: 10.1186/s12903-019-0838-x PMCID: PMC6610968 PMID: 31272441 Current status on lithium disilicate and zirconia: a narrative review

#NAFAS #SKAPASTIFTELSEN2020 #NegarTime
Beskrivning av Innovationen:

"Genom en plattform via sociala medier samt Registrering av ett #Tvärvetenskapligt Förslag hos myndigheter i #Sverige bidrar #NAFAS till nya regler i samband med att förebygga sjukdomar som relateras till Tandvård. 
Plattformen uppmuntrar #EU att investera #Rättvist i Hållbara Dentala Behandlingar och Material enligt #MKB (Miljö Konsekvens Beskrivningar), som bidrar till #CirkulärEkonomi för att berika #Individen. Studier från #Pubmed & #Reseachgate, samt flertal #Youtubefilmer & nyheter från organisationer har delats av #NegarTime (Twitter:@NegarRiahi & FB:@RiahiNegar)." 
www.ventures.gu.se 
#NAFAS diskuterades med Socialstyrelsen:
Peter Lundholm
har tyckt att Negar Riahi är mycket kreativ och faschinerades av engagemanget, men #Kemikalieinspektionen 
och #Läkemedelsverket ska uppmuntras för att samarbeta kring detta sammanhang. 
Genom att skriva till #Skapastiftelsen möjliggör jag att oberoende ärliga människor komma i kontakt med dessa frågor som rör Människors Hälsa, som #IAOMT och #TF har kämpat för alla år och nu ber jag Socialstyrelsen agera kring.

Sök Jobbet: Biträdande forskare, inst för odontologi
Tillhör projektet #NAFAS om Tandvård. Ärendenummer# 200428-000116
Jag fick tips att kontakta Arbetsmiljöverket https://www.av.se/ via Ann Christine på IVO 2020-06-01. De samarbetar med varandra för bästa hälsa för även personalen. Mitt ärendenummer hos IVO är enbart registrerat så länge hos myndigheten. Jag lämnade ett meddelande hos 9568 och mailade förslaget. 

#NAFAS
Förmodligen kan man säkert välja bästa behandlingen först, 
då behöver man inte bemöta några konflikter. 
Eftersom rätten till bästa möjliga hälsa kommer att vara i fokus. 
(Enligt Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa.)  

Angående tandvård och dentala material

Winquist Ellenor Ellenor.Winquist@lakemedelsverket.se

15:15 (för 44 minuter sedan)
till Negarmig
Hej Negar,

Tack för dina förslag.

Läkemedelsverket kan inte uttala sig om den finansiella modellen som du föreslår 
då detta ligger utanför vårt uppdrag.

Vi arbetar för folkhälsan för att alla ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter. 
Vi övervakar rapportering och tillverkarna av medicintekniska produkter 
(inklusive tillverkare av specialanpassade produkter så som dentala kronor och broar). 
Det är tillverkaren av den medicintekniska produkten som ansvarar för att produkten 
uppnår sin prestanda och är säker för den avsedda användningen. 
För att säkerställa detta ska tillverkaren ha dokumenterat underlag innan produkten 
sätts på marknaden. Medicintekniska produkter och tillverkare av dessa genomgår 
inte någon granskning av oss och får inte heller något godkännande från Läkemedelsverket. 
När det finns farliga produkter på marknaden där nyttan inte överskrider risken med produkten, 
så kan Läkemedelsverket agera. I dagsläget har inte vi kännedom om några sådana produkter.

Det ligger ett särskilt ansvar på hälso- och sjukvårdspersonal, som har legitimationer, 
för att det är rätt åtgärd, behandling och produkt (inklusive material) som patienten får. 
Läkemedelsverket ger inga behandlingsrekommendationer inom tandvårdsområdet 
utan det Socialstyrelsen som ansvarar för de nationella riktlinjerna.

Med vänlig hälsning,
Ellenor Winquist


Ellenor Winquist

Utredare

Enheten för Medicinteknik

Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42

Telefon: 018 - 17 46 00Har du sett vår nya hemsida som lanserades 2020-02-25? www.lakemedelsverket.se


Jag pratade med Ellenor Winquist på MPA Medicinteknik, angående min kontakt med Kemikalieinspektionen, 
med ärendenummer H20-04570 som kommer att skapa en utvecklingsprojekt med Läkemedelsverket 
för att minimera belastningen av BPA i tänder via reducering av användningsområden i samband med 
kompositer som tandlagningsmaterial, samt förbud att skapa estetiska konstruktioner med detta material. 
Jag kommer att även informera Socialstyrelsen kring dessa slutsatser.
...............................................................................................................  

2020-05-27 Svar på inkommande synpunkter 4.1.2-2020-035070


Henriksson Helena helena.henriksson@lakemedelsverket.se

17:04 (för 23 minuter sedan)


till mig
Hej,

Tack för ditt samtal och dina brev med synpunkter inom tandvårdsområdet

Återkoppling på tidigare inskickade handlingar:

Enheten för Medicinteknik, Läkemedelsverket kan inte uttala sig om dina studier och 
kan heller inte anges som referens vid den skrivelse gällande innovationstävlingen som 
undertecknad uppfattade att du avser att göra.

Myndighetens uppgift gällande Medicinteknik är att övervaka att gällande lagstiftning
inom det medicintekniska området följs. Övervakningen sker via marknadskontroll b la 
genom övervakning av rapportering från tillverkare av medicintekniska produkter 
(inklusive tillverkare av specialanpassade produkter så som dentala kronor och broar). 
Det är tillverkaren av den medicintekniska produkten som ansvarar för att produkten uppnår 
sin prestanda och är säker för den avsedda användningen. Medicintekniska produkter och 
tillverkare av dessa genomgår inte någon granskning av oss och får inte heller något godkännande 
från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ger heller inga behandlingsrekommendationer inom 
tandvårdsområdet utan det är Socialstyrelsen som ansvarar för de nationella riktlinjerna.


Med vänlig hälsning
Helena Henriksson
Läkemedelsverket
Helena Henriksson
Gruppchef
Medicinteknik

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon: 018 – 16 77 83, växel 018 – 17 46 00

Vill du läsa nyheter från enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket? Se vårt nyhetsbrev här:
Mitt Ärende hos Kemikalieinspektionen. H20-04570
SÖK jobbet: Yrkesroll Tandtekniker Anställning Deltid, 3 - 6 månader Lön Fast månads- vecko- eller timlön Publicerad 8 april Sök jobbet senast 28 april
Svar från Kemikalieinspektionen som jag fick 2 April 2020. Utvecklingsavdelningen ska ta del av detta isamband med samarbete med Läkemdedelsverket. #MPA, #KEMI
#NAFAS har inga avtal med några företag som visas i alla kanaler och är oberoende från pengar och ekonomi i samhället. Försäkringskassan #FK stödjer konstnärliga och vetenskapliga aktiviteter av gusriane@student.gu.se som föreslår hållbara lösningar. Parlamentet är drivkraften och föräldrarna är viktiga känslomässiga stöd till viljan att hjälpa till.  
https://www.lakemedelsvarlden.se/eu-skjuter-upp-nya-regler-for-medicinteknik/
I have found an important person who is Director of Dentistry in VG-Region. Ann-Charlotte Sundelin – ny tandvårdsdirektör 
and have sent every detail of my ideas to Tandvårdsstyrelsen.They are following the rules created by EU as I understand. 

Suggested to the World to make people Happy, Healthy and Rich via Dental Inert Bio-materials with all kind of modern Technology. This is not the Final Answer from municipalities. We hope for a Good Development via Dental Technicians and the Opportunities to get Healthy and Rich as investors via suggested rules which should be developed by EU.
The Human being Needs to live once on the earth with Best Possible Material and Method available which is not a decoration, and is created to solve problems.
We should also ask every possible Government to help its citizens to invest in their healthcare via Modern Dental Solutions, because every single problem and illness is related and connected to the oral cavity as IAOMT has described.


(Preliminary emails and activitites from "gusriane@student.gu.se" which should be supported by the European Parliament. That is very complicated task!)

Kontaktnät som har fått del av detta förslag och kontaktats:
Karin Karlsbro Europaparlanentariker, Tandteknikerförbundet, TF: Tandvårdsskadeförbundet, IAOMT, Sveriges Riksdag, Europaparlamentet, TLV, Tillsammansieuropa.eu.


Svar väntas från Enhetschef på Koncernkontoret Tandvård i VG-region & Naturvårdsverket. För att bidra till utvecklingen av tandvård ska fler tandtekniker hjälpa till. Man får helt enkelt tänka på EU-medborgarnas framtid. Det finns regelverk som nämndes nyligen, som gör det svårt att besluta i Sverige: 
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. ) OJ L 117, 5.5.2017, p. 1–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV 
EU skjuter upp nya regler för medicinteknik EU skjuter på grund av coronakrisen upp det nya regelverket för medicintekniska produkter ett år.

Förslaget #NAFAS 

Några få utav preliminära Målen:

1. Förbjuda Kompositer i stora kaviteter. #Miljökonsekvensbeskrivningar. 
2. Använda Helkeramer.
3. Göra människor delägare i sin behandling, så att de blir riktigt nöjda kunder. 
4. Be Företagen som jobbar inom Dental Branschen att kontakta TLV för att ordna med Bättre lagstiftningar kring sanering, och knyta kontakt ang privata investeringsmöjligheter, så att alla rika människor uppmuntras att använda sina pengar i välfärd och stödja internationella & samhällsviktiga hållbara mål.
5. Utveckla Folktandvården så att fler tandtekniker kan samarbeta lokalt med modernare teknik. 
6. Be EU sammanställa lagar kring Tandtekniska lösningar, för att undvika sjukdomar som relateras till sämre tandlagningsmaterial. 
7. Sanera både (BPA)Komposit (Plast) och Amalgam samt inte tillåta folk använda komposit som skalfasader, när det finns helkeramiska material (zirconium, Lithium Disilicate, etc) och moderna metoder via tex CAD CAM. Man ska undvika belastning på människors inre organ och undvika många sjukdomar genom att vara ärlig. 
8. Rotfyllningar ska undvikas helt och hållet, eftersom studier visar högsta risker för hälsan samt cancer och hjärt och kärlsjukdomar plus psykiatriska diagnoser med rotfyllda tänder. 
9. Implantat ska ha bästa kvalitet, för att undvika göra om ingreppet. 


Från: Negar Riahi <gusriane@student.gu.se>
Date: ons 29 jan. 2020 kl 13:40Till Europaparlamentet

Bästa Alice Kuhnke

Vänligen agera i samband med detta så att mänskligheten får en chans att leva någon gång på jorden utan särbehandlingar med bästa möjliga behandlingar som redan existerar överallt.

MVH

Negar Riahi

Den ons 29 jan. 2020 kl 13:22 skrev Negar Riahi :

#EU  #Sverige #Tandvård #Tandteknik #Inert #DentalaBioametrial #3D #CadCam #Ekonomi #Rikedom #MR #Hälsa #Världen

Bästa Miljöpartiet i Riksdagen och Eu-parlamentariker. Pressekreterare och Politiker som kan leda Sverige ur fattigdom.

Alice Bah Kuhnke!

Jag Negar Riahi (Kandidatexamen i Tandteknik 1997) har sammanställt ett förslag till EU och Sverige som kan leda Världen ur fattigdom och bota de flesta sjukdomar som TF och IAOMT relaterar till tandvården. Det är relativt enkelt att genomföra detta system, när alla blir delägare i sin egen behandling och får bästa investeringsmöjligheter, vid sidan om allt annat som man är van vid.

Det finns väldigt moderna system som klarar av att framställa svåra konstruktioner under 5 minuter med bästa helkeramiska material. I så fall får man använda alla moderna system för ett hållbart samhälle med miljövänliga konstruktioner som varar för evigt och skapar glädje och balans. Jag vill få er att samarbeta tätare med de organisationer som har utvecklat dessa mål, och att ni skapar ett nytt system som ger tandvården möjligheten att bidra till välfärd helt ur ekonomiskt synvinkel, plus att man garanterar att patienten får bästa möjliga material och estetiska konstruktioner i munnen. Vänligen läs mitt förslag och be någon återkoppla till detta och även kommunicera med Tandvårdsskadeförbundet och IAOMT samt Tandteknikerförbundet och Tandläkarförbundet för att genomföra detta på riktigt. Ni får diskutera med stora företag som finns i dentalbranschen och hitta fler lösningar som kan stärka ekonomin för alla.

Det krävs inte mycket för att erkänna vad som är bäst att göra för mänskligheten ur Odontologisk synvinkel.

https://www.marketscreener.com/SIRONA-DENTAL-SYSTEMS-IN-10763/news/Sirona-Dental-International-inLab-Train-the-Trainer-program-welcomes-60-dental-technicians-at--23500610/ Genom www.Marketscreener.com tex kan några ekonomer jobba i staten och planera hur pengarna i tandvården ska investeras för människor. Jag har tyvärr inte läst ekonomi, och har haft förhinder att jobba ute men har samlat på mig en del information på Twitter @NegarRiahi och Facebook @RiahiNegar som ingen annan har användning för än Sveriges Riksdag just för att skapa detta system som ger trygghet åt alla.

Hoppas ni tar mig nu på allvar och räddar sjukvården genom tandvården.

Tack och god fortsättning på 2020


(NAFAS) Blogger
...........................................................................................................

Bilden kan innehålla: natt, text där det står ”MarketScreener.com”

Från: Negar Riahi <gusriane@student.gu.se>
Datum: ons 29 jan. 2020 kl. 18:33
Ämne: Fwd: Fw: Göteborgsförslag 1072 godkänns inte
Till: <karin.karlsbro@europarl.europa.eu>Svenska Europaparlamentariker 2019–2024

Hej till Bästa Karin Karlsbro
Jag är medlem i Liberala Studenter samt Gröna Studenter. Det är så mycket viktigt att detta förslag läses av er alla som kan påverka samhället positivt.
Jag önskar en God Fortsättning på 2020 som är året alla når sina drömmar på riktigt. Folk ska ha råd nu att behandla sig med senaste teknik inom tandvården.
Det är underbart att se en vacker dag alla ler och sjukdomar och problem försvinner pga rätt val av material och metod inom Tandvården och samhället bygger ett system som stärker individens ekonomi och inte bara tandläkarens bankkonton. Jag ser fram emot ett svar där Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa råder och folk mår perfekt då deras ekonomi kan bli bättre när de får rätt tandvård, istället för att bli bekymrade över hur de ska göra med tandvårdskostnader.
Hoppas Ni kan ta nytta av mina idéer, som jag skickade även till Alice Kuhnke.....
Ha det bra


Från: KARLSBRO Karin <karin.karlsbro@europarl.europa.eu>
Date: ons 26 feb. 2020 kl 15:47
To: Negar Riahi <gusriane@student.gu.se>


Hej Negar!

Tack för ditt mail och dina synpunkter!
Jag skulle rekommendera dig att även ta kontakt med regionpolitiker då ansvaret för tandvård ligger främst på regional nivå i Sverige.

Vänliga hälsningar,
Karin Karlsbro
......................................................................................................
----- Forwarded Message -----
From: Riksdagsinformation <riksdagsinformation@riksdagen.se>
Sent: Wednesday, January 29, 2020, 11:24:00 AM GMT+1
Subject: Ang. VB: Göteborgsförslag 1072 godkänns inte

Hej,

Tack för ditt brev!

Vi som arbetar på Riksdagsinformation har ingen koppling till partierna och riksdagsledamöterna utan ger partipolitiskt neutral information om riksdagens arbete och beslut. Därför kan vi inte kommentera ditt brev och inte heller vidarebefordra det till riksdagens ledamöter. Men det är viktigt att de politiska företrädarna får ta emot dina synpunkter och förslag.     

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöterna och partierna i riksdagen: http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/    

Ledamöterna i Socialutskottet arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor t.ex. kring hur vården ska vara organiserad och vilka regler som ska gälla för handel med läkemedel. Här finns kontaktuppgifter till ledamöterna i socialutskottet: https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/socialutskottet/ 

Om du vill komma i kontakt med Europaparlamentets ledamöter så hittar du dem här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/svenska-europaparlamentariker-2019-2024.html  


Med vänlig hälsning

Mia Hedelius
Riksdagsinformation

Kommunikationsavdelningen
Riksdagsförvaltningen

020-349 000

riksdagsinformation@riksdagen.se
www.riksdagen.se 
................................................................................

Hej! Jag har gett bidrag till Göteborgsförslaget, vilket inte kunde registreras i deras hemsida pga att deras arbete på Kommunen handlar inte om tandvård. Istället skickade jag förslaget till Riksdagen och det ledde till att jag fick ett svar från Riksdagsförvaltningen, och fick maila det vidare till ett antal personer som jobbar från Sverige i Europa Parlamentet. 

Hoppas få ett skriftligt svar tillbaka från våra euparlametarikerna som har fått mina visioner. 

Jag blev glad när Presidenten av European Commission @von_der_EU hade tal och presenterade det som världen ska göra i samband med 50 året på World Economic Forum, Annual Meeting 2020. Hon beskrev väldigt allmännt hur alla ska få rätt behandling och hur man ska komma med nya innovationer. 

Min innovation och visioner är nu i form av mail skickade till alla som jag kunde kommunicera med på svenska. Jag hoppas få ett svar tillbaka. Men meningen med att skriva ett Göteborgsförslag är att den blir publicerad och politiker ska stödja det.


Jag väntar på ett svar!

MVH

#NAFAS
#NegarTime
www.twitter.com/negarriahi 
Wednesday, January 22, 2020, 11:13:51 AM GMT+1 Göteborgsförlag 1072 som skickades till Riksdagen och Parlamentet, i förhoppning att stödja samhället som helhet.
............................................................................................................
RUBRIK
Tandteknik & keramer ger vinster i välfärd via Negar Time!


SAMMANFATTNING
Optimal Tandhälsa/ hälsa & estetik uppnås med stöd av Tandteknik och kvaliteten avgör vilken levnadsstandard man får under ett helt liv. IAOMT & Tandvårdsskadeförbundet har uppmuntrat page NegarTime:)


FÖRSLAG
Detta ni läser här är det underbaraste som kan hända Världen, när det genomförs för både människors totala hälsa samt deras ekonomi. @NegarRiahi på twitter har varit uppmärksam på olika dentala företag som har samma mål som IAOMT, vilket är International Academy of Oral Medicine and Toxicology. För att kunna jämföra alla teknik och material har TF varit väldigt noga med att skaffa register på alla metoder och jämfört i detalj alla material och metoder för sina egna medlemmar och även allmänheten. Det ni ser på Negar Time är filmer om olika teknik och material som är miljövänliga inom tandvård, bl a finns det CAD CAM system och helkeramiska konstruktioner och implantat,  som görs med modern teknik, som kunde ingå i högkostnadskortet eller bekostas av tandvårdsstödet som är relativt låg, för att någon ska ha råd att göra bra konstruktioner som varar för evigt. Det som samhället har byggt kan kompletteras med detta förslag, som gör det möjligt via samhällsekonomer och politiker för att bidra till en mänskligare välfärdssystem. Enligt den kursen Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa som Negar Riahi bl a studerat, ska man ge bästa möjliga alternativa behandlingar till individer. Eftersom det finns nästan inga politiker som studerat tandteknik, så känner man sig skyldig att presentera den värld som är rättvis enligt tandtekikerna på FB: @RiahiNegar & Twitter: @NegarRiahi. Vi behöver ekonomer från Sveriges Riksdag, som kan ta reda på exakt genom statistik vad som är mest realistiskt i samhället som ger bästa resultat för hälsan, och då kan ni köpa aktier i företagen som är bakomliggande dessa produkter och tjänster. Ni kan göra en ytterligare åtgärd, genom att patienterna blir delägare i sina behandlingar och får gratis aktier i samband med det de och staten betalar för tjänsten. På detta sätt stiger allas levnadsstandard upp till en nivå som skapar utrymme för mänskliga rättigheter och rätt till hälsa internationellt, för att dessa företag finns överallt. Det är värt att uppskatta nya behandlingar som finns internationellt, och hjälpa ett nytt system att bidra till genomförande av detta ur ekonomisk aspekt.  Det som då NegarTime betonar är vikten att ha helkeramiska konstruktioner från implantat till kronor, broar, inlägg/onlay & skalfasader. Det vi får undvika är allt som riskerar sätta patienten i onödiga risker. Härmed önskar vi att alla kunde bl a sanera sina amalgamfyllnigar, utan att ersätta dem med billiga tandlagningsmaterial som i sig ger upphov till andra sjukdomar och fosterskador. Enligt Dental24 finns det risker med BPA som läcker från kompositer. I så fall vill alla ha helkeramer utan risker med estetiska krav. Det ansvar som vi tandtekniker har inför mänskligheten, är att minska risken för kroppsliga och psykiatriska sjukdomar. Tandteknikern är genom Swedental 2019 mera uppmärksammat av branschen & det borde finnas nu skäl att genomföra detta förslag för att bli helt enkelt rikare i samhället oavsett vem man är och vad man gör. (NAFAS)
......................................................................................................................

..................................................................................................................
Naturvårdsverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet som vi i registraturen inte kan svara på, vidarebefordrar vi din fråga till ansvarig medarbetare som återkommer till dig så fort som möjligt.


The Swedish Environmental Protection Agency has received your e-mail. We read received e-mails every workday. If the Registrar can't answer your questions, she or he will forward your e-mail to the person in charge.
...................................................................................................................................................
6 mars 2020 11:34
Hej till  Naturvårdsverket
Jag ber EU ansvara istället för vår hälsa via Tandtekniska moderna lösningar som existerar och undvika miljöfarliga metoder och material som Tandvårdsskadeförbundet och IAOMT har varnat för. Samtidigt får alla investera i de nya lagstiftade metoder som anses gynna mänskligheten och naturen. 

Vi alla får bli rika. Det är liksom olja som man hittat en gång och alla tjänade på det. Nu är detta system att göra bästa val och bli rik på det som vi kommer fram genom # NAFAS.

Det är bara att man blir delägare av ett system som redan finns och får bästa möjliga tandvård också som en mänsklig rättighet och rätt till hälsa för att skydda människan och miljön.

De får själva planera via EU vad de ska göra. Det jag skrev till Alice Bah Kuhnke är viktigt. 
Jag kanske träffar även henne i samband med internationella kvinnodagen. Vi vill som en individ ha rätten att bli aktieägare hos dentalbranschen och denna möjlighet får finnas i hela EU. Jag har redan hört presidenten i EU prata om att man inte är kund längre utan en individ med rätten att kunna påverka framtiden. 

Jag tycker det ska bli ett möte mellan parlamentet och Koncernkontoret för att ta till sig detaljer som kan påverka samhällsekonomiska aspekter och miljöfrågor kring detta förslag. Det innebär att man kan tänka på tandvården som en mänsklig rättighet och inte försäljning av alla möjliga material, utan det som blir lagligt att göra kommer bidra till cirkulär ekonomi och alla får ha andel i sina behandlingar som delägare av detta system som kan skapas. 

Jag skriver individuellt till var och en och förklarar även för er om jag är otydlig. 
Vi vill inte bli ägda av ett system utan vill ha rätten att investera våra pengar i samma system som tandläkarna och tandteknikerna har skapat för att tjäna på för evigt. Alla ska bli rika på bästa möjliga behandlingar. 

Det är EU som får förklara för oss vad vi ska göra för att integrera bästa material och metoder in i vardagen och förändra negativa tillväxten via miljökonsekvensbeskrivningar. 
MKB kring tandvård. 


www.nriahi.wixsite.com/NAFAS
....................................................................................................................

Hej och tack för ditt mejl till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV är den myndighet som tar fram regler för vilken tandvård som kan ge statligt tandvårdsstöd. Vi tar också fram referenspriserna som används för att beräkna patientens tandvårdsersättning.

Tandvårdsstödet lämnas för förebyggande tandvårdsåtgärder samt för tandvårdsåtgärder som bidrar till att åtgärda smärta eller sjukdomar, ge förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder samt ge ett utseendemässigt godtagbart resultat. För de åtgärder som ingår i tandvårdsstödet finns ett referenspris, som talar om vad ett normalpris för åtgärden kan vara. Referenspriset tar hänsyn till hela behandlingskostnaden och inkluderar även tandtekniskt arbete.

Referenspriserna följer utvecklingen inom tandvården och speglar de aktuella kostnaderna för de bästa och mest kostnadseffektiva metoderna och materialen av godtagbar standard som rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvården. TLV har dock inte befogenhet att besluta vilka metoder eller material som ska användas i tandvården.
Beskrivning av vilka material respektive referenspris beräknas på hittar du här: https://www.tlv.se/tandvard/referensprislista.html


Vänliga hälsningar
Anneli Lindström
Analytiker
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Dental and Pharmaceutical Benefits Agency
Box 225 20 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm
Växelnr: +46 8 568 420 50
Direktnr: +46 8 580 075 05

....................................................................................................................
"Tillbakablick på #NAFAS tidigare aktiviteter
och visioner 2014."
Detta förslag kunde bidra till Välfärd
genom ett statligt ägt Företag i EU.

"Studiecirkel för att bidra till PRIO!
(www.priobloggen.se) Staten måste bidra till välfärd.
TLV ska hjälpa alla ha inerta material i tänderna."
Jag åkte till Trollhättan för att presentera mitt förslag.


  • "December 2014
  • Conference: ALMI, Starta Företagdagen Stadsbiblioteket
  •  
  • At: Trollhättan, Göteborg"
"NAFAS" Grundläggande principer för ett hållbart samhälle December 2014


(https://www.dentaladvisor.com/evaluations/estelite-sigma-quick-2020-product-award/)

#LinkedInLive #Health #Cancer
Environ Health Perspect. 2020 Feb; 128(2): 027008.
Published online 2020 Feb 27. doi: 10.1289/EHP5862

PMCID: PMC7064327
PMID: 32105160
Research

Role of TET Dioxygenases and DNA Hydroxymethylation in Bisphenols-Stimulated Proliferation of Breast Cancer Cells
#LinkedInLive #EuropeanUnion #EUGreenDeal #wef20:
“This is about Europe shaping its own future”, President Ursula von der Leyen said, stressing Europe's ambition to lead the fight against climate change and promote a human-centric approach towards the processing and protection of data. She gave a special address at the Davos World Economic Forum. This year the World Economic Forum celebrates its 50th anniversary with the theme “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World.” Introduction and interactive discussion with Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, WEF.
...........................................................................................................................
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/tandvardsstyrelsen/
Ann-Charlotte Sundelin is also contacted via mail.
See my previous exhibition in my archive:
http://negarpaintings.blogspot.com/2018_03_02_archive.html
8 Ways To Reverse Cavities Naturally And Heal Tooth Decay 15 juni 2017

Ulf Örtengren skrev att det är EU som bestämmer över Medicinteknik och EU skriver så här via Karin Karlsbro.

VIKLUND Victoria victoria.viklund@europarl.europa.eu

Bilagor14:20 (för 1 timme sedan)
till mig
Hej!

Karin bad mig svara på ditt mail.

Som vi svarat i tidigare mail så är vård och tandvård inte en EU-fråga. För att EU ska kunna i en fråga måste EU:s medlemsstater ge EU kompetens att göra det, EU har inte det idag. Av den anledningen rekommenderar vi dig återigen att försöka kontakta politiska företrädare på regional nivå istället då ansvaret för tandvården ligger på Sveriges regioner. Vi ber dig därför att sluta vidarebefordra mail till oss framöver.

Vänliga hälsningar,

pic
Victoria Viklund
Stagiaire at MEP Karin Karlsbro

Office WIB 07M029

2020-04-06


noreply@lakemedelsverket.se

mån 20 apr. 11:29 (för 1 dag sedan)


till mig
Läkemedelsverket har tagit emot ditt meddelande.

I princip blir all post till Läkemedelsverket allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande. Det gäller dock inte uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.

Om du har ställt en fråga i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Läkemedelsverkets hantering av inskickad e-post är en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen.
Läs mer om Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter på Läkemedelsverkets hemsida:

Observera att detta meddelande inte går att svara på.

-- -- --
The Swedish Medical Products Agency has received your message.

Messages sent to the Medical Products Agency (MPA) are, in general, public, due to the principle of public access to official documents. The public and mass media are therefore entitled to request access to the documents. Confidential information in the documents will, however, not be disclosed, in accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act.

Any questions in the message will be answered as soon as possible.

The MPA’s processing of e-mail is a processing of personal data according to the General Data Protection Regulation - GDPR.

Please note that you cannot reply to this message.


Registrator
Enheten för registrering och Informationshantering

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 - 17 46 07, växel: 018 - 17 46 00
Fax: 018 - 54 85 66
.............................................................................................................................

Hi! 
I have got The Parliament thinking about this Idea. Shortly We all like to have solution to every problem and invest in our Health without Loosing much money via the Dentist. 

Dentistry Today is very modern and Negar Riahi has been sharing best solutions. If You like to have Equal Health You should let the Society in EU and later on everywhere have access to best quality Dental technology and Dental inert bio-materials. We avoid totally all kind of Toxins and use pure Ceram and Good tested materials as Human Rights and the Right to Health which will save money. 
We can invest as patient like an Investor in Our treatment and become also rich via this investment That Will save the cost and give it back to the patient as a Human being and a partner in Dental World not like a Customer, who used Dentistry and resources via polymer or other banned industrier, which develop illnesses. WWW.tf.nu and www.iaomt.org have explained all the bad materials which we should avoid. So instead of just telning what we not should do Negar Time explains what we should do. We need Help Dental Technology to Bloom via CAD CAM Dentistry and digital world. 

Every system That should be a way to work with exist in Dentistry already. We have to become a part of the society and not just loose our money if some Good construction creates during few minuter or even old technology via Dental Labs should Help people. The Government and Parliament should make a New Economics Ststem to Help humanity become self confident. We never are slaves to a industry via Dentists. 

I just wanted You from IAOMT to have this Mail before Ann-Marie Olhede answers my mail. 
This is how we should do in societies there Money is more important than human Health.
We are from now with your Help the owner of the systems existing for our own needs via a New Economic System. 

This mail contains eveything I wrote to Swedish municipalities and In the Parliament Karin Karlsbro wanted me to send everything to Vg-region there They have responsibility for Dental World of Sweden. 

You made me as Top Fan in Facebook lately and follow my work. I am not working for anybody and This is HR essay for my own Ideas and Blogg: 

I just wanted to let You know this Ideas too for making difference with your Help. 

I have been student member in Ledarna and MP Miljöpartiet and Liberalerna. Equal Stockholm.....i have FK försäkringskassan insurance who helps my activities.

So This is my solution before misery take over totally the World, and we can handle this system by telling EU what to do. 

I know You are in USA and never can have same rules as Sweden. But the World is as One. We need to do something to make people rich via this investment from everywhere. 

God Bless US
Negar Riahi
..................................................................Hej till TF. Naturvårdsverket
Jag ber EU ansvara istället för vår hälsa via Tandtekniska moderna lösningar som existerar och undvika miljöfarliga metoder och material som Tandvårdsskadeförbundet och IAOMT har varnat för. Samtidigt får alla investera i det nya lagstiftade metoder som anses gynna mänskligheten och naturen. 

Vi alla får bli rika. Det är liksom olja som man hittat en gång och alla tjänade på det. Nu är detta system att göra bästa val och bli rik på det som kommer fram genom # NAFAS.

Det är bara att man blir delägare av ett system som redan finns och får bästa möjliga tandvård också som en mänsklig rättighet för att skydda människan och miljön.

De får själva planera via EU vad de ska göra. Det jag skrev till Alice Bah Kuhnke är viktigt. 
Jag kanske träffar även henne i samband med internationella kvinnodagen. Vi vill som en individ ha rätten att bli aktieägare hos dentalbranschen och denna möjlighet får finnas i hela EU. Jag har redan hört presidenten i EU prata om man man inte är kund längre utan en individ med rätten att kunna påverka framtiden. 

Jag tycker det ska bli ett möte mellan parlamentet och Koncernkontoret för att ta till sig detaljer som kan påverka samhällsekonomiska aspekter och miljöfrågor kring av detta förslag. Det innebär att man kan tänka på tandvården som en mänsklig rättighet och inte försäljning av alla möjliga material utan det som blir lagligt att göra kommer ha cirkulär ekonomi och alla får ha andel i sina behandlingar som delägare av detta system som kan skapas. 

Jag skriver individuellt till var och en och förklarar även för er om jag är otydlig. 
Vi vill inte bli ägda av ett system utan vill ha rätten att investera våra pengar i samma system som tandläkarna har skapat för att tjäna på för evigt. Alla ska bli rika på bästa möjliga behandlingar. 

Det är EU som får förklara för oss vad vi ska göra för att integrera bästa material och metoder in i vardagen och förändra negativa tillväxten via miljökonsekvensbeskrivningar. 
MKB kring tandvård. 

..................................................

Bästa TLV!
Hej och God fortsättning på Nya Året 2020.
Jag tänkte skicka även detta mail till er eftersom ni lagstiftar kring tandvårdsfrågor också. 
Det är många mail som betonar vikten att enbart använda inerta dentala biomaterial i munhålan. 
Jag har studerat en hel del och har påverkat EU-parlamentet via mail och även är lite politisk aktiv i miljöfrågor som jag relaterar även till tänder. 
Hoppas ni kan stödja dessa ideer och förverkliga allas drömmar. 

Koncernkontoret i VG-region har tagit emot detta förslag. Jag träffade Alice Bah Kuhnke från Parlamentet och eftersom jag har skrivit många mail, vet jag inte än hur det ska bli med förslaget som är publicerat i min blogg, istället för GöteborgsFörlagets hemsida, där ingen får skriva om Tandvård. 
Det är dags att tänka på miljön, och göra miljövänliga konstruktioner via tandteknik. 

Om det behövs lagstiftning kring hur människor kan uppmuntras att göra detta har jag önskat att lagstifta om ett hållbart system, där människor får bli delägare i sina behandlingar, och få andel av den investering som de själva och staten bidrar till att få göra detta investering i deras hälsa via dental branschen. 
Man ska då inte använda inte hållbara metoder och inte heller BPA som finns i dentala kompositer. Om man vill bidra till miljövänliga och hållbara metoder som redan existerar, får man också ekonomiskt lösa detta med stöd av er som behärskar olika regler kring tandvård. 

Jag önskar er lycka till och skriv gärna till enhetschefen Ann-Marie Olhede som jag önskar mår bra igen och kan påverka detta beslut. 
Det är inte lätt att vara sjukskriven och studera ett helt liv samt leva i ett supermodernt samhälle, där ingen får rätt behandling som har normala priser inom tandteknik. 
Det är mycket som skulle hända om alla investerade åt samma håll och bidrog till att enbart bästa lösningar marknadsfördes. 
Man har nu en källa till rikedom via hållbarhets metoder. 

Jag har skrivit även till Naturvårdsverket och Koncernkontoret. Karin Karlsbro vägledde mig från Parlamentet att skriva även till folk som har hand om Dentalbranschen, så jag hittade även TLV som intressant myndighet. Det är inte bara CAD CAM som jag tänker på, utan allt som finns redan som tandteknisk utrustning och det tandteknikerna erbjuder kan vara relativt bra i Sverige att investera statligt kring. 
Det är viktigt att tandläkarna inte gör fel val och samarbetar med tandtekniker. Nu skapar man många fler kliniker eller uppmuntrar Folktandvården att ha tandtekniska möjligheter. Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle där tandteknik med dentala biomaterial och helkeramer tar över marknaden och människor inte får problem med billiga material som ska om och om igen bytas ut och gå sönder samt missfärgas. 
Hoppas Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa ska leda till utvecklingen av allas pengar och välfärd. 
MVH
..........................................

Från: Negar Riahi <gusriane@student.gu.se>
Date: tors 27 feb. 2020 kl 11:40
To: <koncernkontoret.tandvard@vgregion.se>, Negar Riahi <negar2012paintings@gmail.com>, <olle.sahlin@dentallab.se>


Hej till Enhetschef Ann-Marie Olhede och Koncernkontoret.

Jag är i kontakt med er för att förslaget som uppmärksammats av Parlamentet ska komma igång.
Jag har även pratat med Olle Sahlin som är ordförande i Tandteknikerförbundet.
Olle Sahlin lyckönskade mig i mitt arbete som är privat ideellt engagemang utan någon anställning, och vill gärna veta vad som görs med detta förslag. 
Jag fick veta via automail att enhetschefen är sjuk och Rot Jansson bad mig maila till Koncernkontorets i VG-Regionen, 
så att De kan läsa vad jag har för förslag under tiden. 

Karin Karlsbro från Parlamentet har tackat för dessa idéer och mail skriftligt, som ni kan se här.
Jag har även pratat med Socialutskottet (Lina Nordquist). 
Hoppas på det bästa för alla och ett fortsatt Gott 2020. 
Förslaget är nu framme till rätt personer. 
Hälsa Ann-Marie Olhede enhetschefen ifrån mig. 

Med Vänliga Hälsningar 
Negar Riahi
..................................

Från: Ulf Örtengren <ulf.ortengren@odontologi.gu.se>
Date: tors 19 mars 2020 kl 14:14
To: Negar Riahi <gusriane@student.gu.se>Hej och tack för mailet.

Tyvärr är både detta och förslaget rörigt och det är svårt att utläsa vad det går ut på och vad det skall tillföra. Dessutom ser jag att det finns stora oklarheter beträffande regelverket runt medicintekniska produkter och gällande lagstiftning. Sverige kan ej ensamma lagstifta i denna fråga utan är hänvisade att följa MDR745/2017. Jag hoppas också syftningen till ”diskussioner med Sahlgrenska Akademin" i ditt mail till KEMI  syftar till vårt korta samtal med mig i veckan. Du föreslog visserligen ett samtal nästa vecka men att gå ut med detta till KEMI kanske var lite förhastat. 

Jag är tyvärr tack vare den pågående situationen synnerligen upptagen och kan tyvärr ej bistå i denna fråga i nuläget.

Med vänliga hälsningar

Ulf

Ulf Örtengren
Associate professor*, (Docent*), Professor**, Senior Lect***.  PhD (OD), DDS,
Chairman (SIS/TC327 ”Dentistry” )
Delegate (SIS/TC340 ”Implants and biological safety)
Head of section 3****

*Dept. of Cariology
****Faculty of Odontology/Sahlgrenska Academy
Göteborg University
P.O. Box 450
SE-405 30
Göteborg
Sweden
Mail ulf.ortengren@odontologi.gu.se

** Biomaterials
Dept of Clinical Dentistry/ Faculty of Health Sciences
The Arctic University of Tromsø
ulf.ortengren@uit.no

***Division 4, Dept. of Dental Medicine
Karolinska Intstitutet
ulf.ortengren@ki.se
........................................................
Från: Negar Riahi <gusriane@student.gu.se>
Date: tors 19 mars 2020 kl 17:34
To: Ulf Örtengren <ulf.ortengren@odontologi.gu.se>, Negar Riahi <negarriahi@gmail.com>


Bäste Ulf Örtengren!
Jag har säkert behov av Er i många sammanhang! Innan jag kontaktade er hade jag pratat med kemikalieinspektionen och sedan kom jag på att ingen jobbar med dentala biomaterial i Göteborg, men när jag frågade så fanns det ju en person som Magnus Hakeberg tror jag förmedlade kontakt med. Och det var Ulf Örtengren som jag såg att jag även har på LinkedIn. 

Alla myndigheter och berörda parter har fått något mail från mig. Att samordna det hela kräver styrkan från en myndighet eller organisation. 
Denna myndighet visar folk vad ska man göra istället för det IAOMT och TF förbjuder. Allt finns via youtube och artiklar som jag illustrerat via www.facebook.com/RiahiNegar  och Twitter: www.twitter.com/NegarRiahi 
Jag ska inte störa er i denna röriga situation som är snarare kaos i världen. Jag försöker ensamt reda ut allt stegvist. 
Ni informeras här bara kring att en ny värld ska skapas snart, med stöd av alla möjliga medel som är lagligt ur Miljösynpunkt och Mänskliga Rättigheter. 

Jag är den enda personen inom Tandteknikerutbildningen som illustrerat vår bransch online via mina kanaler. Twitter, FB, Blogg, researchgate etc....
Jag är medlem just nu i liberala studenter och Gröna Studenter till Juni 2020. Jag kommer inte driva mera politik för att rädda någon Värld efter juni. 

Hoppas EU hinner ge stöd till mig när jag kommit fram till rätt meningar och formulerat mig tydligare med stöd av någon som kan kemi eller odontologi tex. 
Det vore trevligt att ha en enda människa vid sidan om mina insatser som kan Tandteknik och Odontologi eller Dentala Biomaterial som jag själv studerat.
Jag hade för mig att det är bra att kommunicera med universitetet någon gång. 
Parlamentet (Karin Karlsbro) ville att jag kontaktar politiker i Regionen som kan påverka mina idéer. Ann-Marie Olhede är sjukskriven.  
Jag väntar svar från Koncernkontoret, men inser nu att JAG måste ha vara TYDLIGARE med det jag skickar ut till folk, annars blir det fel reaktion.
Om det går bra vill jag gärna prata med er i mån av tid, för att ha gjort min plikt till EU. 

Målen kan vara så här: 
1. Förbjuda Kompositer i stora kaviteter. #Miljökonsekvensbeskrivningar. 
2. Använda Helkeramer.
3. Göra människor delägare i sin behandling, så att de blir riktigt nöjda kunder. 
4. Be Företagen som jobbar inom Dental Branschen att kontakta TLV för att ordna med Bättre lagstiftningar kring sanering, och knyta kontakt ang privata investeringsmöjligheter, så att alla rika som finns uppmuntras att använda sina pengar i välfärd och inte spara sina pengar i sina bankkonton.
5. Utveckla Folktandvården så att fler tandtekniker får jobb via CAD CAM teknik och kan bli konkurrenskraftiga med privata företag. 
6. Be EU sammanställa lagar kring samma sak, så att människor kan få samma rättigheter överallt. 
7. Sanera både plast och Amalgam samt inte tillåta folk använda komposit som skalfasader, när det finns helkeramiska material och moderna metoder. 

Det är dessa 7 meningar som skulle komma fram av allt jag skrivit. 
Hoppas Du kan iallafall tala med mig, eftersom jag har aldrig haft en anställning för att kunna veta hur jag ska bemöta forskare. 
Jag installerade tidigare idag Skype för att Ni har sagt så. 
Det här är bara början till en Världsfred. Ekonomisj kris i Världen beror på Tandläkarna till stor del som gömmer sina skatter och gör fel. 
Hoppas du förstår nu vad är vitsen att hjälpa mig som stödjer mänskligheten. 

Jag vet inte bättre just nu. Ulf Örtengren jag har genomgått traumatisk behandling via ECT 11 gånger, om jag inte har samma förmågor beror kanske på det och jag även skrivit en uppstas och gett stöd till www.elchocker.se via GU. Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa. 
Min far undervisat Humanekologi och är arkitekt: www.globaleco.org  
Ni ska inte lämna mig i en värld där alla gör fel. 

Med Vänliga Hälsningar

............................................................
Vi blir alla nöjdare och friskare samt rikare, utan skattemedel. Det är min uppfattning, för att vi får inte annars allt gå ihop om vi fortsätter plundra varandra med konstiga material via tänder som är de organ som hela kroppen lyssnar på och styrs utav. Jag har noga läst vad IAOMT & TF skriver under alla år. 

Nu får jag låta er se vad andra fått läsa här nedan, och hoppas det blev inte för mycket text. 
Jag kan inte vara en snabb och fåordig advokat som hänvisar till lagstiftningar, men ändå min bransch är drabbad under 20 år.
Vi ska skapa jobb och välfärd via tandteknik. Jag pratade en kort stund med Lina Nordquist på Socialutskottet kring samma förslag.
Jag forskar själv kring Toxoplasmosis och hoppas få bot på det med....det är en lång historia som är grunden till många sjukdomar med.....

MVH 
BSc Dental Biomaterial Technician/ Keramiker (Pottery) 
Negar Riahi
Bilden kan innehålla: text
https://www.researchgate.net/publication/270510035_Val_av_Dentala_Legeringar_Betraffande_Halsorisker_Korrosion_av_Dentala_Legeringar
https://www.researchgate.net/publication/340162339_Environment_and_Mankind_in_an_International_Perspective

Press release 27 May 2020 Brussels Europe's moment: Repair and prepare for the next generation


VB: 2020-05-27 Svar på inkommande synpunkter 4.1.2-2020-035070

R SOJ UT R.SOJ.UT@socialstyrelsen.se

Hej Negar.

Tack för ditt mejl till Socialstyrelsen. Jag ber om ursäkt för det sena svaret.

Inledningsvis ska nämnas att Socialstyrelsen svarar på juridiska frågor utifrån gällande författningar inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården och socialtjänsten, men kan dock inte ta ställning till hur de ska tillämpas i enskilda fall. Det är den som ansvarar för verksamheten, vårdgivaren respektive verksamhetschefen inom hälso- och sjukvård, som har ansvarar för att verksamheten är av god kvalitet och att de beslut som fattas och tillämpas i verksamheten har stöd i gällande författningar.

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer inom vuxentandvården. Du kan läsa mer om dessa riktlinjer här https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/publicerade-riktlinjer/tandvard/

Vad gäller medicintekniska produkter är ansvaret fördelat på flera olika myndigheter.

-Läkemedelsverket tar fram föreskrifter och har ansvar för tillsyn avseende medicintekniska produkter (alltså CE-märkta produkter och specialtillverkade produkter) https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/

-Socialstyrelsen tar fram föreskrifter som rör hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter samt kraven avseende sk. egentillverkade medicintekniska produkter SOSFS 2008:1.
Av föreskriften framgår inte vilka produkter som godkänns eller inte.

-Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsynar hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter samt egentillverkade medicintekniska produkter https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/medicinteknik/


Denna e-post kan inte besvaras.
Önskar du att komma i kontakt med oss via e-post skriver du till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.


Med vänliga hälsningar

.....................................................................
Upplysningstjänsten

SOCIALSTYRELSEN
Rättsavdelningen
Socialjuridik
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorgCovid bild


Från: Negar Riahi <gusriane@student.gu.se>
Skickat: den 27 maj 2020 20:18
Till: Negar Riahi <negar2012paintings@gmail.com>; Lundholm, Peter <Peter.Lundholm@socialstyrelsen.se>; Socialstyrelsen <Socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>
Ämne: Fwd: 2020-05-27 Svar på inkommande synpunkter 4.1.2-2020-035070

Hej till Bäste Peter Lundholm. 

Min innovation har enbart registrerats hos myndigheter och rör #EU-regler genom att Parlamentet bad mig göra detta via Karin Karlsbro,
och handlar om val av bästa möjliga material och metod som är en Mänsklig Rättighet för optimal Hälsa. 
Man får sluta med miljögifter och icke hållbara material genom att lagstifta kring sanering helt enkelt. 
Mina kriterier är tillräckligt starka för att genomföras enligt nya lagstiftningar som bör gälla inom EU för Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa och inte enbart för Sverige.   

Vad anser ni ska göras i samband med #Kemikalieinspektionen som pratat med mig om en utvecklingsprojekt mellan MPA och KEMI? 
Dessa myndigheter ska kunna agera i samråd med Socialstyrelsen.
Peter Lundholm tycker i telefon att jag är kreativ.  Vänligen uppdatera tandvården på cellnivå????
Lösningarna finns och jag hoppas ni klarar av att registrera allt som jag förklarat för samtliga ansvariga på alla nivåer via långa telefonsamtal och mail samt studier som bekräftar vad Kompositer är för något, som inte har en enda positiv egenskap. Dessutom rapporteras inte mycket från människor som dör av cancer från döden, men jag ser i alla artiklar som jag läst varför dessa sjukdomar uppstår. 
MVH 
Negar Riahi 
Jag uppdaterade min blogg, där finns det flertal länkar till studier som stärker Dental Branschens. 

Socialstyrelsen ska kunna uttrycka sig om vad är bäst att göra för patienterna och ge dem trygghet. 
www.antagning.se 

Akademiska meriter

Göteborgs universitet

Examina: Filosofie kandidatexamen,  Tandteknik, 180,0 högskolepoäng
Utfärdandedatum: 1997-06-06
KursKurskodPoängBetygDatumPoänggivande   Mer information
IntroduktionskursTT10001,5G1994-08-29Ja
IntroduktionskursTT101,5G1994-08-29
HistologiTT12000,7G1994-11-11Ja
HistologiTT120,7G1994-11-11
AnatomiTT11002,2G1994-11-17Ja
AnatomiTT112,2G1994-11-17
TandanatomiTT13004,5G1994-12-15Ja
TandanatomiTT134,5G1994-12-15
TandsjukdomsläraTT14003,0G1995-03-17Ja
TandsjukdomsläraTT143,0G1995-03-17
OrtodontiTT31003,0G1995-12-08Ja
Ortodonti310T3,0G1995-12-08
BeteendevetenskapTT21003,0G1995-12-15Ja
Beteendevetenskap 1211T1,5G1995-06-09
Beteendevetenskap 2213T1,5G1995-12-15
Dentala material 1TT150010,5G1995-12-15Ja
Dentala material 1, del 1T1514,5G1994-10-21
Dentala material 1, del 2T1523,0G1995-05-10
Dentala material 1, del 3:1T1531,5G1995-10-20
Dentala material 1, del 3:2T1541,5G1995-12-15
Avtagbar protetikTT170025,5G1996-01-19Ja
Avtagbar protetik, kurs 1171K4,5G1995-01-09
Avtagbar protetik, tentamen 1171T1,5VG1994-11-25
Avtagbar protetik, kurs 2172K7,5G1995-06-09
Avtagbar protetik, tentamen 2172T3,0VG1995-06-06
Avtagbar protetik, kurs 3173K6,0G1996-01-19
Avtagbar protetik, tentamen 3173T3,0G1995-11-24
Fast protetik 1TT160036,0G1996-01-22Ja
Fast protetik 1,kurs 1161K6,0G1995-01-09
Fast protetik 1,tentamen 1161T3,0G1994-11-04
Fast protetik 1,kurs 2162K10,5G1995-06-09
Fast protetik 1,tentamen 2162T3,0G1995-05-24
Fast protetik 1,kurs 3163K10,5G1996-01-22
Fast protetik 1,tentamen 3163T3,0G1995-12-15
Laboratoriepraktik 1TT410027,0G1996-06-10Ja
Laboratoriepraktik 1410K27,0G1996-06-10
Laboratoriepraktik 2TT510025,5G1997-01-10Ja
Laboratoriepraktik 2510K25,5G1997-01-10
Dentala material 2TT65003,0G1997-02-21Ja
Dentala material 2650T3,0G1997-02-21
ArbetsmiljöTT61001,5G1997-05-27Ja
Arbetsmiljö610T1,5G1997-05-27
Fast protetik 2TT660016,5G1997-05-27Ja
Fast protetik 2, tentamen 1660T1,5G1997-03-21
Fast protetik 2, tentamen 2661T3,0G1997-03-07
Fast protetik 2, tentamen 3662T3,0G1997-04-18
Fast protetik 2, kurs663K9,0G1997-05-27
ExamensarbeteTT440015,0G1997-06-06Ja
Examensarbete, del 1440T3,0G1996-06-10
Examensarbete, del 2441T4,5G1997-01-07
Examensarbete, del 3442T7,5G1997-06-06
Fast protetik 3TT67001,5G1997-06-06Ja
Fast protetik 3, kurs664K1,5G1997-06-06
TeaterdidaktikMVK7144,5G2014-03-21Ja
Teaterdidaktik10104,5G2014-03-21
Mänskliga rättigheter och rätt till hälsaMED0035,0G2018-01-30Ja
Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa10105,0G2018-01-30
Engelska: GrundkursEN100030,0--Ja
Läs- och taltest10201,5G2000-05-10
Muntliga uppgifter10211,5G2000-04-20
Fonetik10404,5G2000-03-13
Engelskspråkig skönlitteratur10506,0G2000-05-31
Skriftlig språkfärdighet, VOC/MCT40111,5U2000-08-05
Skriftlig språkfärdighet, composition40123,0G2000-05-31
Grammatik, teoretisk del40314,5G2000-05-08
Grammatik,praktisk del40321,5U2000-08-07
Cultural Studies40603,0U2000-08-16
Dentala biomaterialOD090015,0--Ja
Kurs10107,5G2001-03-07
Tentamen10303,0G2001-05-30
Arts and Crafts i SverigeKGM2227,5--Ja
Seminarium10013,0G2019-11-19
DatorkunskapTT42001,5--Ja
Modern vetenskapsteori och vetenskapsstudierVT210715,0--Ja
Högskolepoäng totalt:223,9

Mittuniversitetet

KursKurskodPoängBetygDatumPoänggivande   Mer information
Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa i internationellt perspektivMX010G7,5--Ja
Seminariedel I10003,0G2016-06-20
Seminariedel II20003,0G2016-06-20
Seminarietentamen30001,5FX2016-06-20
Högskolepoäng totalt:6,0